Burgerparticipatie in de WMO

‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wmo stelt participatie als een eis aan gemeenten. Dat betekent dat burgers betrokken moeten worden bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan.

In Wijchen wordt de burgerparticipatie vorm gegeven door drie door het college aangestelde adviesraden. Die raden werken samen in het Platform Burgerparticipatie Wijchen. Zij doen dit om hun adviezen een zo groot mogelijk draagvlak te geven.

De adviezen betreffen de inhoud van de negen prestatievelden zoals die in de Wmo zijn gedefinieerd:

  1. Leefbaarheid en sociale samenhang.
  2. Preventieve ondersteuning jeugd.
  3. Informatie, advies en cliëntondersteuning.
  4. Ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers.
  5. Bevorderen deelname aan het maatschappelijke verkeer van personen met een beperking.
  6. Verlenen individuele voorzieningen aan personen met een beperking.
  7. Maatschappelijke opvang waaronder vrouwenopvang.
  8. Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
  9. Bevorderen van verslavingszorg.

De 3 raden zijn:

Openingstijden en contact

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24

6602 DE Wijchen

t 024 751 71 11

t 14 024

e gemeente@wijchen.nl

Postadres

Postbus 9000

6600 HA Wijchen