Home > Wonen > Bijdrage extra kosten chronisch zieken

Bijdrage extra kosten chronisch zieken

 • Wat is het?

  Heeft u een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Dan kunt u mogelijk een jaarlijkse bijdrage krijgen van € 275,-.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

  Voorwaarde 1: extra kosten

  Er dient sprake te zijn van een chronische ziekte of beperking. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als:

  • u langdurig thuiszorg ontvangt;
  • er sprake is van arbeidsongeschiktheid van 80-100% die al langer dan een jaar duurt;
  • u een Wmo-voorziening ontvangt waarvoor u een eigen bijdrage verschuldigd bent.

  Voorwaarde is uiteraard ook dat u extra kosten gemaakt heeft door deze chronische ziekte en/of beperking. Denkt u hierbij aan: eigen bijdragen voor medische hulp, verzorging, hulpmiddelen, dieetkosten, voorgeschreven medicijnen voor eigen rekening, geneeskundige hulp, bezorgkosten van boodschappen, waskosten, beddengoed, reiskosten, kleding, of energiekosten.

  Voorwaarde 2: zorgverzekering voor minima

  Voorwaarde is dat u in 2017 géén gebruik maakt van de uitgebreide Collectieve Zorgverzekering voor Minima voor chronisch zieken van de gemeente Wijchen. Als u wél gebruik maakt van een van de pakketten dan heeft u al een bijdrage in de kosten ontvangen doordat de gemeente meebetaalt aan uw premie.

  Voorwaarde 3: laag inkomen en vermogen

  Uw gemiddelde inkomen moet minder zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de bijstand toelaat. U kunt  de actuele bijstandsnormen en vermogensgrenzen per leeftijd en leefsituatie vinden op de website van de rijksoverheid. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Vraagwijzer via 024-7517111.

 • Aanvragen / Formulier(en)

  Denkt u in aanmerking te komen? Dan kunt u het aanvraagformulier hier downloaden.

  De ondertekende aanvraag mét bewijsstukken kunt u sturen naar:

  Gemeente Wijchen
  t.a.v. Vraagwijzer
  Antwoordnummer 100
  6600 VC Wijchen

  Een postzegel is niet nodig. U kunt de bijdrage tot uiterlijk 31 december 2017 aanvragen.

 • Zie ook

Contactgegevens

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Volg ons op

Facebook gemeente WijchenTwitter gemeente Wijchen