Hoe werkt het afvalinzamelsysteem?

Wij houden bij hoe vaak u de container aan de weg zet / een zak in de ondergrondse container gooit.

Wat kost het?

U betaalt een vast tarief en een variabel tarief voor het afval. Het tarief is afhankelijk van de grootte van de container en het aantal keer dat u de container aan de straat zet. Het gaat dus niet om het gewicht van het afval. Voor de groene container betaalt u niets. Deze kunt u gewoon iedere twee weken aan de straat zetten. Als u uw afval in de ondergrondse afvalcontainer gooit, betaalt u een vast bedrag en een bedrag voor iedere zak die u in de container stopt.

Hoe betaal ik?

Eind januari krijgt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Hierop brengen wij voor de afvalstoffenheffing het vaste tarief in rekening. In januari van het jaar daarop krijgt u van ons de rekening voor het aantal keren dat u uw (grijze) container heeft laten legen of een zak in de ondergrondse container heeft gedaan.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Heeft u een minimum inkomen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. U hoeft het vaste tarief dan niet te betalen. U betaalt wel voor iedere keer dat u uw container aan de straat zet of een zak in de ondergrondse container doet. U kunt hiervoor kijken op www.munitax.nl.