De gemeente heeft als taak om bij alle woningen in Wijchen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt deze opbrengst om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Wat moet ik doen?

Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, de tarieven, het inzien van uw taxatieverslag en het maken van bezwaar op www.munitax.nl. U kunt op de website ook kwijtschelding en uw afvaloverzicht aanvragen.