In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe werkt het?

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met ingang van 1 oktober 2021 beëindigd. Vanaf 1 oktober 2021 is het Bbz weer de enige vangnetregeling voor ondernemers. In het 4e kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal 2022 geldt als opvolger van de Tozo een tijdelijk aangepaste Bbz- regeling. Ondernemers kunnen in januari 2022 nog met terugwerkende kracht aanvragen per 1 december 2021.

U kunt vanaf 1 oktober 2021 een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Bbz. De tijdelijke regeling Bbz kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 oktober 2021.

Informatie tijdelijke regeling Bbz

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de regeling aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt en/of u in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgikbbz.nl een lijst met vragen doorlopen om te kijken of u bij de doelgroep hoort.

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • u zelfstandige bent (u bent voor uw inkomen aangewezen op eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten;
  • u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
  • u minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt;
  • als uw partner ook in het bedrijf werkt, dan moet hij/ zij minimaal 525 uur per jaar werken en uzelf minimaal 875 uur per jaar.

Bijstand voor oudere zelfstandigen (ouder dan 60 jaar)

Bent u 60 jaar of ouder en heeft u al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep met een beperkt jaarinkomen? Ligt uw (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau en gaat dat de komende jaren ook niet méér worden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz).

Bijstand voor beëindigende zelfstandigen

Wilt u stoppen met uw bedrijf en ligt uw (gezins)inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Een verlenging van deze termijn, met maximaal twaalf maanden, is mogelijk als dat noodzakelijk is om uw bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kan géén bedrijfskapitaal worden verstrekt.

Bijstand voor gestopte zelfstandigen

Bent u zelfstandige en 55 jaar of ouder en bent u door omstandigheden genoodzaakt te stoppen met uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten? Voldoet u aan de voorwaarden van zelfstandige en bent u minimaal 10 jaar ondernemer of minimaal 3 jaar ondernemer en daarvoor 7 jaar werkzaam geweest in loondienst. Voldoet uw inkomen aan de inkomenseisen? Heeft u de bijstand aangevraagd voordat u gestopt bent met uw bedrijf? 

Mogelijk komt u nadat u gestopt bent tot de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige). 

Aanvraag tijdelijke regeling BBZ

Ondernemers die de tijdelijke regeling Bbz aan willen vragen,  maken gebruik van het formulier aanvragen tijdelijke regeling Bbz.. U vult de gevraagde gegevens in en na controle drukt u op verzenden. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling.

Nieuwe aanvraag tijdelijke regeling Bbz

Toestemmingsverklaring partner

Indien u een partner heeft moet deze zijn/haar toestemming geven. 

Toestemming partner BBZ