In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijstand? Vul dan hieronder de scan in.

Check recht op bijstand voor ondernemers

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten heeft u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heeft u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Handig om te weten

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • u zelfstandige bent (u bent voor uw inkomen aangewezen op eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
 • uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten;
 • u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
 • u minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt;
 • als uw partner ook in het bedrijf werkt, dan moet hij/ zij minimaal 525 uur per jaar werken en uzelf minimaal 875 uur per jaar.

Welke bijstand u precies krijgt, hangt af van uw situatie.

Bijstand voor startende zelfstandigen

Krijgt u een uitkering en wilt u vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Hierdoor kan het zijn dat u de eerste tijd te weinig inkomsten heeft om van te leven. U kunt dan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering of een lening die u kunt gebruiken als startkapitaal voor het bedrijf.

Bijstand voor zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

Heeft u minimaal anderhalf jaar een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz). U kunt dan vragen om een lening die u in kunt zetten als startkapitaal óf een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Bijstand voor oudere zelfstandigen (ouder dan 60 jaar)

Bent u 60 jaar of ouder en heeft u al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep met een beperkt jaarinkomen? Ligt uw (gezins)inkomen beneden bijstandsniveau en gaat dat de komende jaren ook niet méér worden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz).

Bijstand voor beëindigende zelfstandigen

Wilt u stoppen met uw bedrijf en ligt uw (gezins)inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Een verlenging van deze termijn, met maximaal twaalf maanden, is mogelijk als dat noodzakelijk is om uw bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kan géén bedrijfskapitaal worden verstrekt.

Bijstand voor gestopte zelfstandigen

Bent u zelfstandige en 55 jaar of ouder en bent u door omstandigheden genoodzaakt te stoppen met uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten? Voldoet u aan de voorwaarden van zelfstandige en bent u minimaal 10 jaar ondernemer of minimaal 3 jaar ondernemer en daarvoor 7 jaar werkzaam geweest in loondienst. Voldoet uw inkomen aan de inkomenseisen? Heeft u de bijstand aangevraagd voordat u gestopt bent met uw bedrijf? 

Mogelijk komt u nadat u gestopt bent tot de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige).