Pagina opties

Groter

Besluitenlijsten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op dinsdagochtend. Na elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Daarin kunt u lezen wat het college van burgemeester en wethouders tijdens een vergadering besloten heeft. De besluitenlijsten blijven drie maanden staan.