Pagina opties

Groter
A A

Kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad is een jaarlijks project van de gemeenteraad van Wijchen om kinderen te betrekken bij de politiek. Op scholen (in groep 7) in de hele gemeente worden kinderraadsleden gekozen die een voorstel mogen doen voor een project voor kinderen. Hiervoor is € 2.500 beschikbaar. De Kindergemeenteraad mag vervolgens zelf stemmen over welk voorstel moet worden uitgevoerd.

Les over politiek

Voorafgaand aan de Kindergemeenteraad krijgen kinderen in de klas al lessen over politiek. In een speciaal ontwikkeld lesboekje lezen kinderen meer over democratie, verkiezingen, hoe de gemeente werkt, en over de gemeente Wijchen. U kunt het lesboekje hier bekijken. 

Elke school wordt ook gekoppeld aan een gemeenteraadslid. Die komt in de klas vertellen over de gemeenteraad en hoe politiek werkt. Ook helpt hij of zij de kinderen bij het nadenken en uitwerken van een voorstel. Denk bijvoorbeeld aan: hoe presenteer je een voorstel, hoe ga je om met andere raadsleden, en hoe geef je argumenten voor je voorstel. Zo leren kinderen al dat je in een democratie altijd rekening moet houden met andere meningen.

Verkiezingen en voorstellen

De leerlingen mogen zelf aan de slag met het kiezen van een Kinderraadslid en het bedenken van een voorstel. Dit voorstel mag naar eigen inzicht worden ingevuld. Beperkingen zijn uiteraard dat het binnen het budget van € 2.500 valt en dat het praktisch uitvoerbaar is. In 2014 won het voorstel van basisschool Wingerd (Bergharen) voor een anti-pesten bordspel. In 2015 won het voorstel van basisschool Roncalli (Balgoij) voor het samenbrengen van jong en oud. Het winnende voorstel van 2016 is het organiseren van een sportdag voor en met gehandicapte kinderen wederom van basisschool Wingerd (Bergharen). In 2017 hebben de Kinderraadsleden als winnend voorstel gekozen voor Kunst voor ieder (Paschalisschool). Het winnende voorstel van 2018 was Drop je dopje van (opnieuw) de Paschalisschool.

Bijeenkomsten

De Kindergemeenteraad komt bij elkaar op vier woensdagmiddagen in de raadszaal van het Kasteel van Wijchen. Er wordt begonnen met een formele installatie waarin alle kinderraadsleden de eed afleggen. Vervolgens zijn er twee bijeenkomsten waarin alle voorstellen worden gepresenteerd, en er een eerste keuze uit de voorstellen wordt gemaakt. In de vierde en laatste bijeenkomst worden de overgebleven voorstellen besproken en stemt de Kindergemeenteraad over welk voorstel wordt uitgevoerd.
Dit schooljaar zal er geen Kindergemeenteraad zijn. Er wordt gekeken hoe de Kindergemeenteraad een andere vorm kan krijgen.