Pagina opties

Groter
A A

Nevenfuncties

De nevenfuncties van het college van B&W van de gemeente Wijchen:

Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Voorzitter van het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Voorzitter AB GR Bijsterhuizen
 • Voorzitter DB GR Bijsterhuizen
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Lid GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders van de DAR BV
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders Leisurelands BV
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen
 • Vertegenwoordiger namens Veiligheidsregio GZ in Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing van het Veiligheidsberaad.
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Twee Stromenland

Overige nevenfuncties

 • Bestuurslid van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek
 • Lid jury Europese Dorpsvernieuwingsprijs namens Nederland
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Leergeld 2stromenland
 • Lid comité van aanbeveling Stichting WijchenIS Promotie
 • Ambassadeur Odensehuis Animi Vivere Wijchen

Wethouder P.L.J. Loermans

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB GR Bijsterhuizen
 • Lid AB GR DRAN
 • Lid AB MARN
 • Plv. lid AB ODRN
 • Plv. lid GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Plv. lid bestuur Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Directeur zwembad De Meerval Wijchen BV
 • Lid Raad van toezicht Stichting Personeel De Stroming
 • Bestuurslid Stichting sportaccommodaties Wijchen

Wethouder G.W.R. Gerrits

Uit hoofde van de functie

 • lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal
 • Lid AB GR ODRN
 • Lid bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
 • Plv.. lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Plv. lid AB GR Bijsterhuizen
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Portefeuillehouder centrumregeling Munitax
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de DAR BV
 • Plv. vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders van de Meerval Wijchen BV
 • Bestuurslid Stichting sportaccommodaties Wijchen
 • Bestuurslid Stichting volkshuisvesting Wijchen

Wethouder T.T.M. Burgers

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB GGD
 • Plv. lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Plv. lid AB GR MARN
 • Plv. lid AB DRAN
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid GO Arnhem Nijmegen City Region

Wethouder N.G. Derks

Uit hoofde van de functie:

 • Lid AB GR Bijsterhuizen
 • Lid AB MGR Rijk van Nijmegen
 • Lid Bestuurscommissie Werk MGR Rijk van Nijmegen
 • Plv. lid AB  GGD
 • Vertegenwoordiger in Algemene Vergadering Aandeelhouders Leisurelands BV
 • Portefeuillehoudersoverleg Economie GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Portefeuillehouder centrumregeling Financiële grondslag RBT-KAN
 • Lid commissie van advies centrumregeling IBO
 • Bestuurslid stichting Rijk van Nijmegen@

Overige nevenfuncties

 • Lid kascommissie JOVD
 • Penningmeester Club'49
 • Trainer Haya van Somerenstichting