Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nog geen besluit over Carillon (12-02-2019)

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over het plaatsen van het carillon in de toren van het kasteel in Wijchen. Eerst voert een gespecialiseerd bureau een faunaonderzoek uit omdat er in de kasteeltuin vleermuizen zijn gezien. Het kan zijn dat deze vleermuizen in de toren van het kasteel zitten. Dit weten we al over enkele weken. Het plaatsen van een carillon kan vleermuizen verjagen en dit mag niet. Het is lastig om het carillon te plaatsen als ze in de toren zitten.

Uitkomst faunaonderzoek

Als uit het faunaonderzoek blijkt dat er vleermuizen in de toren zitten dan duurt het onderzoek waarschijnlijk tot en met september 2019. Zijn er geen vleermuizen dan gaan we omwonenden eerder raadplegen. Dit doen we om te weten onder welke voorwaarden een carillon wel wordt geaccepteerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Rob Ribbink via r.ribbink@drutenwijchen.nl of bel 024-751 7344. Bent u omwonende dan kunt u contact opnemen met Nicoline Beck via n.beck@drutenwijchen.nl of bel 024-751 7342.