Pagina opties

Groter
A A
RSS

Verdere herinrichting Maasoever De Lijmen (23-04-2019)

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer Martens en Van Oord gestart met het natuurvriendelijk inrichten van De Lijmen tweede deel bij Batenburg. Uiterlijk november 2019 zijn deze werkzaamheden klaar. De herinrichting van Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water met als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. En een aantrekkelijkere leefomgeving te creĆ«ren voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes die horen in de Maas. Dit project loopt nog door tot en met 2027.

Stenen bestorting

Bij De Lijmen 2 wordt de stenen bestorting over een lengte van 0,4 km verwijderd, tot 1 meter onder de waterlijn. Eventuele bakenbomen blijven daarbij ongemoeid. Dit traject sluit direct aan bij de eerder al heringerichte oever De Lijmen. Na het weghalen van de bestorting ontstaat er gaandeweg een oever met rivierstrandjes en ondiep water.

Meer weten?

Kijk op www.rws.nl/maasoevers. Hier is alle informatie over het herinrichten van de Maasoevers en uiterwaarden te vinden. U kunt met uw vragen, meldingen of klachten ook gratis terecht bij de landelijke informatielijn voor publiek van Rijkswaterstaat 0800 8002.