Pagina opties

Groter
RSS

Vervroegde toewijzing zendvergunning voor publieke streekomroep regio Nijmegen (27-11-2019)

Stichting Streekomroep RN7 heeft bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) een aanvraag ingediend voor aanwijzing als lokale publieke omroep in de gemeente Wijchen. De stichting heeft ook een aanvraag ingediend bij de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen.

Dat betekent dat de procedure voor de zendvergunning van een lokale publieke media-instelling voor alle bovenstaande gemeenten is geopend en dat partijen, die voor aanwijzing in aanmerking willen komen in een of meer van bovenstaande gemeenten, zo spoedig mogelijk een aanvraag bij het CvdM moeten indienen.

Aanwijzingsprocedure

Wie een publieke lokale omroep wil beginnen kan het CvdM vragen om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling, zoals de wettelijke term luidt. Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleid bepalend orgaan (pbo) dat bepaalt welk programmabeleid de lokale omroep zal voeren.

Deze procedure waarborgt dat de zendvergunning gaat naar een representatieve lokale omroep. De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de vergunning, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden.


Raadpleeg de brochure

De aanwijzing door het CvdM brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor de lokale omroep. Zo gelden er regels voor dienstbaarheid, reclame en sponsoring, productie en inhoud van het media-aanbod, content uitwisseling, uitbesteding van activiteiten, nevenactiviteiten en de financiële verantwoording. Een nadere uitleg van deze wettelijke regels staat in een brochure die te raadplegen is via de website van de Commissariaat voor de Media: www.cvdm.nl onder het kopje ‘lokale omroep’.