Pagina opties

Groter

Burgerinitiatief

Wilt u een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dan kunt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. 

Het burgerinitiatief is een instrument voor burgers om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Als u een burgerinitiatief wilt indienen moet u hiervoor een verzoek indienen.

Online verzoek burgerinitiatief

Op dit formulier beschrijft u uw idee duidelijk. Ook vult u uw volledige naam- en adresgegevens in. Tot slot stuurt u een lijst mee met naam, woonplaats, geboortedatum en handtekening van ten minste vijftig initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen. Initiatiefgerechtigden zijn inwoners van de gemeente Wijchen van 16 jaar en ouder.

In het kort de regels van het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De indiener moet ten minste zestien jaar oud zijn.
  • Het verzoek moet door ten minste vijftig initiatiefgerechtigden ondersteund worden.

Een burgerinitiatief mag niet gaan over:

  • Een onderwerp waar de raad geen zeggenschap over heeft.
  • Een onderwerp waar de raad tijdens deze zittingsperiode al een besluit over heeft genomen.
  • Een vraag over gemeentelijk beleid.
  • Een klacht over het gemeentebestuur.
  • Een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur.

Voor een volledig overzicht van alle regels rondom het burgerinitiatief kunt u de Verordening Burgerinitiatief raadplegen.

Voorbeelden van burgerinitiatieven die eerder door de gemeenteraad behandeld zijn:

  • Sponsoring bankjes in de openbare ruimte
  • Uitbreiding parkeerplaatsen Zwanensingel 65 - 129.
  • Handhaven (nood)weg tussen rotonde Kasteellaan/Nieuwe weg en Pieter Zeemanstraat.

Voor meer informatie over het burgerinitiatief kunt u contact opnemen met de griffie, telefoonnummer 088 432 72 03 of e-mail naar: griffie@wijchen.nl.