Pagina opties

Groter

Inspreken bij de gemeenteraad

Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering? Hier vindt u meer informatie over de afspraken.

Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen kunt u het woord voeren over onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Hieronder staan de regels die voor het inspreken gelden.

Inspreken gebeurt voor de behandeling van het agendapunt. Als u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u dit uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur melden bij de griffie. Dit kan per telefoon op nummer 088 432 72 03 of per e-mail griffie@wijchen.nl.