Pagina opties

Groter

Samenstelling college B&W

Voor de raadsperiode 2018-2022 bestaat het college uit vier wethouders en een burgemeester. De wethouders zijn afkomstig van de partijen Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders, kortweg B&W genoemd.

De collegeleden hebben de taken verdeeld. Elk collegelid heeft een aantal taken op zich genomen en is daarvoor verantwoordelijk. Het takenpakket van een wethouder of burgemeester wordt 'portefeuille' genoemd.

Mr. Hans Verheijen

Verheijen
contactgegevens en taken Mr. Hans Verheijen
FunctieBurgemeester
E-mailadresh.verheijen@wijchen.nl
Taken
 • bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • openbare orde en veiligheid
 • coördinatie handhaving
 • publieke dienstverlening
 • personele en facilitaire diensten
 • communicatie, representatie en publiciteit
 • regionale samenwerking

Paul Loermans

Loermans
contactgegevens en taken Paul Loermans
FunctieWethouder, 1e loco burgemeester
E-mailadresp.loermans@wijchen.nl
Taken
 • openbare werken, verkeer en vervoer
 • milieu, natuur en landschapsbeheer
 • sport en sportaccommodaties
 • onderwijs en cultuur
 • leefbaarheid

Geert Gerrits

Gerrits
contactgegevens en taken Geert Gerrits
FunctieWethouder, 2e loco burgemeester
E-mailadresg.gerrits@wijchen.nl
Taken
 • financiën
 • ruimtelijke ordening
 • wonen
 • grondzaken

Titus Burgers

Burgers
contactgegevens en taken Titus Burgers
FunctieWethouder, 3e loco burgemeester
E-mailadrest.burgers@wijchen.nl
Taken
 • wmo
 • jeugd- en gezondheidszorg
 • welzijn
 • duurzaamheid

Nick Derks

Derks
contactgegevens en taken Nick Derks
FunctieWethouder, 4e loco burgemeester
E-mailadresn.derks@wijchen.nl
Taken
 • economie en toerisme
 • werk en inkomen
 • gemeentelijk vastgoed

drs. Remco Boer

Boer
contactgegevens en taken drs. Remco Boer
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresr.boer@drutenwijchen.nl
Taken
 • Een coördinerende en beleidsadviserende taak. 
 • De  schakel tussen het ambtelijk apparaat en het college en het algemeen bestuur van de gemeente.