Pagina opties

Groter
A A

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Waarom een Wob-verzoek

De gemeente Wijchen geeft u op allerlei manieren uit eigen beweging informatie, bijvoorbeeld via internet, door het uitgeven van persberichten, het verspreiden van folders of brochures. Als u iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het Wob-verzoek.

Het indienen van een Wob-verzoek

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Een Wob-verzoek kunt u via een brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

De gemeente Wijchen voldoet op dit moment nog niet aan de technische en procedurele eisen om aanvragen en dergelijke volledig digitaal in behandeling te nemen. Formele aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften etcetera moet u daarom schriftelijk indienen. Ook Wob verzoeken moet u altijd schriftelijk indienen.