Inwoners en bedrijven in het buitengebied worden de belangrijkste oren en ogen in het veld van de gemeente. Dat staat in het plan dat Wijchen en de overige 13 gemeenten in Gelderland-Zuid ontwikkelden om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan.

Het buitengebied van Gelderland-Zuid is groot. Gemeenten hebben lang niet altijd zicht op wat er zich afspeelt op het gebied van ondermijning. Landelijk is te zien dat criminele activiteiten zich steeds meer verplaatsen naar de buitengebieden. Dit geldt met name voor de productie van soft- en harddrugs. Daarom ontwikkelden de 14 gemeenten samen een overkoepelende aanpak met als insteek: samenwerking, afstemming en prioritering. Op deze manier willen ze de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied hanteerbaarder maken.

Voorkomen waterbedeffect

De 14 gemeenten hanteren dezelfde uitgangspunten. Wat betreft uitvoering is er sprake van kleine variaties, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten om de plaatselijke situatie van ondernemers en inwoners. Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen: ”Met de nauwe samenwerking binnen Gelderland-Zuid willen we voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat”.

Enquête

In januari worden inwoners en ondernemers in het buitengebied van Wijchen via een persoonlijke brief uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. Doel van deze enquête is meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de ondermijnende activiteiten die in het buitengebied plaatsvinden.

Waar op te letten

Ook worden de inwoners en ondernemers uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over hoe criminelen te werk gaan, hoe zij signalen kunnen herkennen en waar ze deze kunnen melden. Marijke van Beek: ‘Bij signalen moet je bijvoorbeeld denken aan grote schuren met afgeplakte ramen in combinatie met veel verkeersbeweging van busjes. Door nauw met inwoners en ondernemers samen te werken vergroten we hun weerbaarheid. Zij herkennen sneller dat ze met een crimineel te maken hebben en kunnen daar gericht actie op ondernemen.’

Keurmerk Veilig Buitengebied

In 2022 is het buitengebied van Wijchen voorzien van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit keurmerk biedt een platform om gezamenlijk en integraal een bijdrage te leveren aan (blijvende) veiligheid in het buitengebied. Onder de paraplu van dit keurmerk worden samenwerkingsverbanden tot stand gebracht binnen Gelderland-Zuid.