Lees pagina voor

Bodemonderzoek en bouwvergunning

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

Wat kost het?

Moet u een bodemonderzoek uitvoeren? Dan moet u zelf een bodemonderzoeksbureau benaderen en de kosten voor het onderzoek betalen.

Meer informatie

Allereerst is het belangrijk of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het bouwwerk dat u wilt realiseren. Indien dit niet het geval is, het betreft een zogenaamd bouwvergunningsvrij bouwwerk (artikel 43 woningwet), hoeft u ook geen bodemonderzoek te laten verrichten.

Vervolgens is het mogelijk dat u, ook al moet u een omgevingsvergunning aanvragen, toch vrijgesteld wordt van bodemonderzoek.

Bij een bodemonderzoek worden de gebruiks(on)mogelijkheden die de grond- en grindkwaliteit biedt onderzocht. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.