Burgerschouw zwerfafval

Vanaf 2014 betrekt de gemeente bewoners bij het schouwen (inspecteren) van de openbare ruimte op de aanwezigheid van zwerfafval. Bewoners controleren dan welke kwaliteit de openbare ruimte heeft met betrekking tot zwerfafval, onkruid en hondenpoep. Met dit project is gestart in Kerkeveld en in 2016 zijn we gestart in Bergharen.

Burgerschouw met app in Bergharen

In oktober 2016 zijn we met acht bewoners uit Bergharen gestart met de burgerschouw in Bergharen. De bewoners beoordelen met behulp van een app op hun mobiel of tablet de kwaliteit van de buitenruimte in Bergharen. Dat doen ze één keer per twee maanden. Bergharen heeft daarmee de primeur van het digitaal schouwen in Wijchen. Als blijkt dat op deze manier schouwen succesvol is wil de gemeente dit breder in gaan zetten in de overige dorpen en wijken.