Vandaag op 17 maart stond de 64e Boomfeestdag gepland. Deze Boomfeestdag is verplaatst naar woensdag 10 november 2021, omdat de coronamaatregelen het nu niet toelaten. Toch willen we er als gemeente deze week bij stilstaan dat bomen belangrijk zijn voor mens en dier. Daarom plant een groep kinderen van de Paulusschool vandaag een tamme kastanje in Park Noord. We hebben ook het smulbos in Wijchen Noord opgeknapt.

Best vaak krijgen we vragen over bomen in de openbare ruimte. Soms gaat het om de vraag om een boom te planten. Meestal gaat het om de vraag een boom te kappen. Uitgangspunt voor de gemeente is dat we gezonde bomen niet kappen. Bomen zijn belangrijk voor ons allemaal. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor vogels en insecten. Maar soms is het kappen van een boom toch nodig. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, huis of fietspad. En soms kappen we bomen, omdat ze te veel overlast geven.

Onze wijkbeheerders en boomdeskundigen beoordelen een verzoek tot kap. Dat doen ze op een paar punten: is de boom benoemd tot waardevolle boom, geeft de boom schade door de wortels, hoe ver staat de boom van het huis, geeft de boom schaduw en zo ja hoeveel uren én hoeveel overlast van vruchten of blad geeft de boom. U ziet, het zijn niet allemaal punten die je zonder mening bekijkt. Daarom kijken we er ook met ten minste 2 medewerkers naar. We doen dat naar eer en geweten en zo goed mogelijk. En we weten ook: wat we ook beslissen er is altijd wel iemand teleurgesteld. Of, omdat de boom blijft staan of, omdat de boom gekapt wordt.

Hoge bomen vangen veel wind.

Paul Loermans
wethouder