Beste Wijchenaren,

Ik ben trots op de gemeenteraad die het fusietraject Druten Wijchen heeft laten evalueren. Uitgangspunt hierbij was: ‘evalueren en leren’. Ik vind dat moedig, omdat uitkomsten niet op voorhand bekend zijn. In het evaluatierapport wordt het gemeentebestuur van Wijchen niet gespaard. Er zijn stevige conclusies getrokken -niet allemaal onderbouwd- en aanbevelingen geformuleerd. Deze uitkomsten gaan iedereen die bij dit traject betrokken was aan.

Enkele in het oog springende onderzoeksresultaten:

  1. Informele cultuur is gangbaar in Wijchen.
  2. Schuw het openbare debat niet.
  3. Hoe worden we als buurgemeente ervaren.

Zoals gezegd: evalueren en leren. En dat gaan we doen. Hoe? Dat beslist de gemeenteraad op 17 juni. Maar wel in het besef:

  • dat de nu veelbesproken informele cultuur, waaraan door zowel collegeleden, raadsleden als partijleden op verschillende momenten werd en is deelgenomen, ook veel goeds heeft voortgebracht;
  • dat besluitvorming altijd heeft plaatsgevonden in een democratisch gelegitimeerde setting;
  • het begrip ‘in de wandelgangen’ niet in Wijchen is uitgevonden.

Wijchenaren zijn trots op hun gemeente. En terecht. Het is een prachtige, bruisende gemeente, waar het geweldig wonen, werken en recreëren is. De (sport)voorzieningen zijn uitstekend en de financiën op orde! Het besturen van een gemeente is een prachtige opgave, maar vergt ook inspanning. Het gaat beslist niet vanzelf. In Wijchen gaat dat over het algemeen heel goed, maar het kan natuurlijk altijd beter.

Bij tijd en wijle in de spiegel kijken is daarbij heel waardevol en verdient respect. Het onderzoek ligt er, de conclusies zijn stevig, de aanbevelingen verdienen het om omarmd te worden.

Marijke van Beek
burgemeester