Voor corona hadden ondernemers en zzp’ers voldoende opdrachten, klanten of reserveringen. Toen kwam corona. Bám, weg omzet. Ik merk dat dit een terugkerend onderwerp is bij de contacten die ik heb met ondernemers. Veel Wijchense ondernemers deden een beroep op een Tozo-uitkering. De schuldhulpverlening aan ondernemers gaan we uitbreiden. Een dienstverlening voor alle Wijchense ondernemers. Wijchen ondersteunt mensen die te maken hebben met een terugval in hun inkomsten door corona, geen of onvoldoende steun ontvangen via de steunregelingen en hierdoor hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen.

Het water staat veel ondernemers aan de lippen

De overheidssteun helpt bij het betalen van de lasten, maar is vaak niet voldoende. Zeker niet voor de ondernemer zelf. Ik zie dat ondernemers én zzp’ers vaak lang wachten met het zoeken naar hulp als zij financieel in de problemen denken te komen. Uit schaamte? Of omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden? Voor iedereen met geldzorgen geldt: hoe eerder je aan de bel trekt, hoe kleiner de kans dat geldzorgen te groot worden. Zet die eerste belangrijke stap om problematische schulden voor te zijn!

Zit u met geldzorgen?

Blijf er dat niet mee rondlopen en mail voor gratis advies naar ondernemersloket@drutenwijchen.nl. Of vul op geldfit.nl een test in om inzicht te krijgen in je financiële situatie. Wij staan voor u als ondernemer klaar!

Nick Derks
wethouder