De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar onze gezondheid is. Niet alleen omdat mensen ziek worden of overlijden aan het virus. Ook de coronamaatregelen hebben een effect op onze gezondheid.

Coronakilo’s

Iedereen kent de coronakilo’s. Georganiseerde sport mocht lange tijd helemaal niet, en zelfs nu kan het nog maar beperkt. Ook blijven we noodgedwongen vaker thuis. Thuiswerken, of juist thuis zitten door verlies van werk, zorgt ervoor dat we minder lopen en fietsen. Volgens onderzoek van het RIVM zegt 48% van de bevolking nu minder te bewegen of sporten.

Haalbaar

Als wethouder volksgezondheid gaat me dat aan het hart. Allereerst hoop ik dat we snel van alle beperkingen af zijn. Maar ook nu kunnen we al wat doen. Maak vaker een wandeling. Bijvoorbeeld tijdens uw lunchpauze of na werktijd. Of probeer nieuwe gezonde recepten. Maar belangrijker: doe vooral wat u zelf fijn vindt, want anders houdt u het niet vol. We weten allemaal hoe het gaat met goede plannen waarbij we de lat te hoog leggen.

Werken aan gezondheid

De Rijksoverheid ondertekende in 2018 samen met veel organisaties het Nationaal Preventieakkoord. Dat gaat over het terugdringen van overgewicht, werken aan een rookvrije generatie, en tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Mooi vind ik dat al die organisaties zélf samen afspraken maakten om aan gezondheid te werken. Het was dus niet het belerende vingertje van de overheid die zei dat het moest.

Samen plannen maken

Daarom gaan we binnenkort ook in Wijchen aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Ook hier geldt: geen overheid die zegt wat u moet doen. We maken de plannen samen met inwoners, verenigingen en organisaties. Zo komen we uiteindelijk samen gezonder uit de crisis dan ooit tevoren!

Titus Burgers
wethouder