Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 10 juni 2021 wordt hier weer op gecontroleerd.

Controleur Munitax

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door Munitax is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour te zenden, ook als u geen hond heeft.

Aangifte doen

U kunt uw hond aangeven via www.munitax.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook telefonisch een aangifteformulier opvragen via 024 678 09 62.