Op maandag 4 Januari 2021 wordt gestart met de werkzaamheden voor het bouwklaar maken van het terrein achter de Dorsvlegel in Bergharen. Het werk bestaat uit het aanleggen van riolering, het maken van een bouwweg en de aanleg van een compensatiegebied voor de Steenuil. Gebr. Remmits uit Wijchen zal de werkzaamheden voor de gemeente Wijchen gaan uitvoeren.

Wanneer dat klaar is zal de aanleg van elektriciteits-, en waterleidingen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de gezamenlijke nutsbedrijven. Het bouwen van de 12 woningen zal gaan plaats vinden nadat de werkzaamheden die hiervoor genoemd zijn klaar zijn.

Het bouwen van woningen geeft vaak wat overlast in de vorm van extra verkeer zoals vrachtwagens en werkbussen. Dat zal met name zijn op de route Molenweg – Keltenpad – Dorsvlegel.