Ruim 100 dagen geleden verruilde u het Groningse Uithuizen in uw voormalige gemeente Eemsmond voor de gemeente Wijchen. U kon direct aan de slag als burgemeester in crisistijd. Hoe kijkt u terug op deze overstap?

“Tijdens mijn zomervakantie heb ik terug kunnen kijken op mijn eerste 100 dagen. Dat vind ik het goede aan vakantie: je kunt letterlijk en figuurlijk op een afstand ergens naar kijken. Het was voor mij in Wijchen geen eenvoudige start. Ik begon midden in coronatijd in een leeg en voor mij vreemd gemeentehuis. Bijna alle medewerkers werkten thuis. Gelukkig waren de wethouders en de gemeentesecretaris wel regelmatig aanwezig. Als gevolg van de coronamaatregelen kon ik pas erg laat kennismaken met alle raadsleden en inwoners. Dat was minder prettig. De kennismaking met de inwoners, ondernemers en de organisaties is dan ook nog steeds niet klaar.”

In de Wegwijs zei u: “Ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen om daadkrachtig, zichtbaar en met empathie invulling te geven aan deze eervolle taak. Wijchen is een prachtige gemeente, met krachtige inwoners en ondernemers.” Lukt het u ondanks de lastige situatie door corona, deze mooie belofte in de praktijk te brengen?

“In het begin was het aftasten. Ik moest uitzoeken hoe men het hier gewend was. Wat verwachten inwoners en ondernemers van mij? Wat verwachten de wethouders, raadsleden en onze ambtelijke medewerkers? Je moet de gewoonten hier leren kennen maar gelukkig gaat dat steeds beter! Gaandeweg kan ik dan ook steeds beter invulling geven aan mijn taak. Daar kreeg ik van mijn collegabestuurders ook alle ruimte voor.”

“Ik merkte wel dat mijn manier van besluitvorming soms tot enige verbazing leidde. Ik houd wel van knopen doorhakken. Als alle standpunten duidelijk zijn, zit het wel een beetje in mijn aard om door te gaan naar de volgende stap. Ik heb het gevoel dat ik mijn eigen stijl nu meer en meer kan verweven met de stijl van Wijchen. Ik probeer in elk geval daadkrachtig te zijn. Zorgvuldige besluitvorming waarbij wij onze inwoners betrekken staat voorop. Ik ben blij dat het college en de gemeenteraad er ook zo over denken.”

“Zichtbaarheid en betrokkenheid vind ik belangrijk. Het verkleint de afstand tussen inwoners / ondernemers en het bestuur van de gemeente. Daardoor ontstaat eenvoudig en effectief contact. Dat geldt ook voor de wethouders. We proberen daaraan zo goed mogelijk invulling te geven. Bijvoorbeeld door het aangaan van gesprekken met (betrokken) individuele en/of groepen inwoners, ons nieuws te brengen en het schrijven van de columns op deze gemeentepagina.”

Het leven heeft de afgelopen maanden gelukkig niet stilgestaan in de gemeente Wijchen. Wat is u het meest bijgebleven van de afgelopen periode?

“Mij is de dynamiek van de Wijchense gemeenschap het meest bijgebleven. Zo passen de ondernemers zich hier met veel creativiteit aan de nieuwe situatie aan. Ook de vrijwilligers laten zich niet uit het veld slaan. De activiteiten en vele evenementen die Wijchen rijk was, zijn al een tijdje niet meer vanzelfsprekend. Toen alles door corona stilstond kwam de Wijchense mentaliteit naar boven: wat is wél mogelijk om er wat van te maken? Ik was pas op de Markt en ik zag daar ondanks alle coronamaatregelen de levendigheid en gezelligheid. Het bruisende van Wijchen is gelukkig nog steeds zichtbaar.”

“Iets dat mij ook opviel is de liefde en trots van Wijchenaren voor Wijchen met haar kernen. Mensen hier zijn erg verbonden met de streek. Ze zijn terecht trots op de plek waar ze vandaan komen.”

“Onlosmakelijk verbonden met de gemeente zijn onze ambtenaren. Ze werken al een tijd met die van Druten samen in de Werkorganisatie Druten Wijchen. Ik zie bij alle medewerkers veel loyaliteit naar de organisatie en beide gemeenten. Met mijn collega Corry van Rhee-Oud Ammerveld uit de gemeente Druten heb ik een zeer prettig en erg goed contact.”

Waar gaat u zich de volgende 100 dagen op richten, waar kijkt u naar uit?

“Zoals gezegd wil ik de Wijchense gemeenschap graag beter leren kennen. Omdat mijn introductieperiode anders liep dan gedacht, wil ik nu heel graag stappen in de samenleving zetten. Dan kan ik horen, zien en voelen en wat er speelt. En kan ik Wijchen, haar dorpen en haar inwoners nog beter leren kennen.”

“Voor de zomervakantie hoopte iedereen dat na de vakantie alles wat losser mocht worden. We dachten dat het beter ging met de coronapandemie. Nu blijkt dit toch weer anders te zijn. Natuurlijk hoop ik dat we over niet al te lange tijd weer meer kunnen samenleven zoals we gewend waren. Toch zullen we ons voorlopig moeten richten op een goede samenleving die anders is dan eerder. Het lijkt me goed dat we daarover met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad en het college beginnen met de jongeren. Van hen wil ik graag horen hoe zij de ‘coronatijd’ hebben ervaren. Hoe kijken zij tegen de toekomst aan? Wat verwachten ze van de gemeente? Het lijkt mij wenselijk deze gesprekken niet te beperken tot de jongeren maar ook de opvattingen van ouderen en andere groepen te vernemen.”

“De besluitvorming rondom de eventuele bestuurlijke fusie kan hier natuurlijk niet ongezegd blijven. De besluitvorming die nog moet plaatsvinden ligt op het bordje van de politieke partijen in de gemeenteraad. Ik ben (uiteraard) benieuwd naar de uitkomst hiervan. De gesprekken hierover zullen veelvuldig en indringend zijn. Ik wens alle betrokkenen veel respect naar elkaar en wijsheid toe.”

Tot slot, mijn man en ik voelen ons al behoorlijk thuis in Wijchen en hebben het goed naar onze zin!

Marijke van Beek
burgemeester