Lees pagina voor

Energieplan op hoofdlijnen

Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke thema’s in de Wijchense samenleving. Hoe zetten we de oprakende fossiele brandstoffen als olie en gas om in duurzamere vormen van energie? En hoe zorgen we dat onze aarde leefbaar blijft ook voor onze kinderen en kleinkinderen? 

We lossen deze mondiale problemen niet in ons eentje op. Maar we willen in Wijchen nadrukkelijk onze lokale verantwoordelijkheid nemen en ons aandeel leveren. Als gemeente, samen met onze inwoners, bedrijven, instellingen en andere belangstellenden. Het ‘Energieplan op hoofdlijnen’ sluit aan bij het nationaal klimaatakkoord en het Wijchense coalitieakkoord 2018-2022.

Samen naar een duurzaam Wijchen

In het Energieplan op hoofdlijnen (PDF, 13.3 MB) staat:

In het plan staan 15 projecten die tot en met 2023 uitgevoerd gaan worden. Het plan is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele college van burgemeester en wethouders. Naast dit plan over energie dragen ook de Wijchense plannen over water, milieu en afval bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze plannen vallen daarom allemaal onder dezelfde noemer: ‘Samen naar een duurzaam Wijchen.’