Het aantal besmettingen in de regio loopt hard op. Dat betekent dat we snel moeten ingrijpen. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft samen met 7 andere veiligheidsregio’s van het rijk de aanwijzing gekregen tot ‘zorgelijke’ regio. Net als vorige week de 6 veiligheidsregio’s in het westen van het land. Deze zorgelijke regio’s  nemen extra maatregelen om verspreiding te voorkomen en kwetsbare groepen te beschermen.  

Dit zijn de extra maatregelen die vanaf zondag 27 september na 18.00 uur ook in Gelderland-Zuid gelden:

Horeca 

  • Vanaf 0.00 uur ’s nachts geen nieuwe bezoekers 
  • Vanaf 0.00 uur ’s nachts gaat de muziek uit 
  • Vanaf uiterlijk 1.00 uur dicht 
  • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk 2.00 uur (geen verkoop van alcohol na 1.00 uur)

Samenkomsten 

Vraag en antwoord extra maatregelen Gelderland-Zuid

Vragen en antwoorden Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Opgesteld op vrijdag 25 september 2020

Waarom gelden de extra maatregelen in Gelderland-Zuid?

We moeten nu ingrijpen omdat het aantal besmettingen in onze regio snel stijgt. Net als de ziekenhuisopnamen. Dat willen we zo snel mogelijk een halt toeroepen.

Wie krijgt ermee te maken?

Horeca, uitgaanspubliek, organisatoren van samenkomsten met meer dan 50 personen, mensen die gaan trouwen, etc

Waar is het meldpunt?

Op de website www.vrgz.nl (behandeling door betrokken gemeente).

Wat zijn gezelschappen?

Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 50 personen, zowel binnen als buiten.

Een gezelschap is een groep personen die bij elkaar komen:

• omdat ze een (vriendschappelijke) relatie met elkaar hebben: denk aan een familie, een reisgezelschap, een sportteam, een vriendengroep of leden van een vereniging;

• omdat een gelegenheid daarom vraagt: denk aan een bruiloft, een verjaardagsfeest of een borrel voor genodigden.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie en uitzonderingen.

 

Vragen samenkomsten

Wat zijn samenkomsten

Er geldt een meldplicht voor organisaties bij samenkomsten van meer dan 50 personen.

Denk bijvoorbeeld aan het publiek bij een voetbalwedstrijd of theatervoorstelling, dit bestaat uit meerdere gezelschappen of individuen. In een theater of bioscoop mogen dus wel voorstellingen plaatsvinden met meer dan 50 personen, zolang er onder bezoekers maar niet één gezelschap is dat uit meer dan 50 personen bestaat.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie en uitzonderingen.

Wat betekent de meldingsplicht?

Degene die een samenkomst organiseert of laat organiseren met meer dan 50 personen moet dat uiterlijk 48 uur voor aanvang melden bij de Veiligheidsregio. Dit kan via https://www.vrgz.nl/voor-inwoners/meldformulier-bijeenkomsten/.

Wanneer moet ik mijn samenkomst melden?

Een samenkomst moet uiterlijk voor 48 uur voor de start van de samenkomst gemeld worden. Dit kan via https://www.vrgz.nl/voor-inwoners/meldformulier-bijeenkomsten/. Pagina 2 van 3

Wie moet de samenkomst melden?

De samenkomst moet gemeld worden door de organisator of degene die de samenkomst laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan.

Uiterlijk 48 uur voor aanvang van de samenkomst via https://www.vrgz.nl/voor-inwoners/meldformulier-bijeenkomsten/.

Waar moet je de samenkomst melden?

De samenkomst moet gemeld worden bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Zijn er uitzonderingen?

Deze meldplicht geldt niet voor:

• eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;

• samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;

• betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

• samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

• een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;

• een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

• een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

• detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; en

• onderwijsinstellingen.

 

Vragen over verbod op gezelschapsvorming meer dan 50 personen

Hoe groot mag een gezelschap maximaal zijn?

Een gezelschap mag maximaal uit 50 personen bestaan. Meer personen dan 50 personen is verboden. Een huwelijksfeest, verjaardagsfeest of jubileum met meer dan 50 personen is dus niet toegestaan.

Wat is een gezelschap?

Een gezelschap ‘hoort bij elkaar’. Denk bijvoorbeeld aan een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam. In de praktijk zal snel duidelijk zijn wanneer dit wel of niet het geval is. Je bent GEEN gezelschap met willekeurige anderen die op een zelfde trein wachten, of die toevallig naar een zelfde voorstelling gaan in een theater of bioscoop of die naar dezelfde sportwedstrijd in een stadion of op een sportveld komen kijken. Pagina 3 van 3

Wat zijn de uitzonderingen voor deze maatregel?

Het verbod geldt niet:

• bij betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

• bij het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging;

• bij een uitvaart;

• bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting;

• bij de uitoefening van een beroep of bedrijf;

• bij de uitoefening van het verenigingsrecht.

Waarom zijn er maatregelen specifiek voor ‘gezelschap’?

Omdat als je ‘bij elkaar hoort’ het moeilijker is afstand houden van de mensen met wie je samen bent dan van anderen. In gezelschappen ontstaat sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

Wat betekent het voor evenementen, zoals de kermis?

De meldplicht geldt niet voor onder andere horeca, detailhandel, bibliotheken, dierentuinen, kermissen, betogingen, het belijden van godsdienst of levensbeschouwing en in culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Evenementen waar een vergunning voor nodig is, worden steeds beoordeeld naar de maatregelen die dan gelden.