Of de fusie met Druten er komt, weet nog niemand. Komende weken kunt u uw mening geven, onder andere via de enquête die bij u in de bus valt. Ondertussen leven er heel wat vragen. Zoals: wat zijn de gevolgen van een fusie voor mijn portemonnee? En wat betekent dit voor het gemeentelijk huishoudboekje?

Duidelijke en volledige informatie is belangrijk voor u en mij. Helaas hoor en lees ik veel onjuiste en eenzijdige verhalen. Als wethouder financiën hoop ik dat bijgaand overzicht met vragen en antwoorden u op weg helpt bij het bepalen van uw mening. Ik wens u veel succes met het invullen van de enquête!

Goed om te weten: fuseren doe je niet om het geld. Als gemeente worden we er namelijk niet echt rijker of armer van. Althans, niet op de korte termijn. Voor de langere termijn zien we dat het Rijk stuurt met geld en invloed in de richting van grotere gemeenten. We verwachten de financiële voordelen van een fusie daarom vooral op langere termijn. Ook voor uw portemonnee zijn er nauwelijks veranderingen te verwachten bij een fusie. Kortom: fuseren doe je vooral om andere redenen dan geld.

Belangrijkste reden voor een fusie is het bouwen van een sterkere dorpen-gemeente. Als goede buur naast de stad Nijmegen. Zo kunnen we beter opkomen voor ons dorpse woon- en leefklimaat. Met goede voorzieningen en lage lasten. Een kwaliteit die het waard is om te koesteren, ook voor de toekomst van onze kinderen.

Als Wijchen en Druten fuseren, worden beide huishoudboekjes samengevoegd. Beide gemeenten zijn financieel gezond. De gemeentelijke belastingen van zowel Wijchen als Druten behoren al jaren tot de laagste van de regio. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Bijvoorbeeld in de omvang van reserves en schulden. Of de wijze waarop we met subsidies omgaan. Maar verschillen kun je overbruggen. Bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken. Ik twijfel er niet aan dat een eventuele nieuwe gemeente ook weer financieel gezond zal zijn. Met lage lasten en een mooie toekomst als dorpen-gemeente!

Geert Gerrits

wethouder financiën

Fusie en geld: 10 vragen en antwoorden

Ga ik meer belasting betalen?

Nee, de gemeente- belastingen gaan door de fusie niet omhoog. Wist u dat inwoners van zowel Wijchen als Druten in de regio de laagste lasten hebben? Dat verandert niet door een fusie. Het gaat om riool- en afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting (ozb) en hondenbelasting. Die gemeentelijke belastingen gaan door de fusie niet omhoog. Natuurlijk kan er iets veranderen als de gemeenteraad een besluit neemt dat gevolgen heeft voor de lokale lasten. Maar dit staat los van een fusie.

Krijgt de nieuwe gemeente meer geld van het Rijk?

Nee, de fusie zal weinig invloed hebben op de begroting van de nieuwe gemeente. De totale uitkering die we van het Rijk krijgen, is circa 90 miljoen euro. Die uitkering gaat met zo’n 3,5 ton omlaag. Daar staat tegenover dat de bestuurskosten zo’n 2 ton lager uitvallen. We verwachten ook andere financiële voordelen. We gaan er dus vanuit dat de fusie geen invloed heeft op de jaarlijkse begroting. We weten nog niet hoe de nieuwe verdeling van rijksmiddelen uitpakt voor Wijchen, Druten of de fusiegemeente.

Gaan inwoners van Wijchen betalen voor de schulden van Druten?

Misschien, maar de effecten zullen klein zijn. Wijchen en Druten lenen regelmatig geld en hebben dus schulden. Dat is normaal. Op deze manier kunnen we blijven investeren in de samenleving. Denk aan een nieuw zwembad (Druten), een nieuwe MFA in Batenburg of Hart van Zuid (Wijchen). Op dit moment heeft Druten een hogere schuld dan Wijchen. Beide gemeenten hebben een sluitende begroting waarin de kosten gedekt worden. Bij een fusie verandert er daarom weinig. Wel kan de rente in de toekomst stijgen. Over het algemeen gaat dit in kleine stapjes. Dit zorgt voor extra kosten, die worden opgevangen in de begroting van de nieuwe gemeente.

Wat vindt de provincie Gelderland van de fusie?

De provincie stelt dat het geld geen belemmering is voor een fusie. De provincie heeft een financiële scan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat zowel Wijchen als Druten financieel gezond zijn. Geld staat een fusie niet in de weg. Wel komt het gemeentelijke huishoudboekje in zijn algemeenheid steeds meer onder druk te staan als gevolg van stijgende zorgkosten. Maar dat staat los van een fusie en alle gemeenten hebben ermee te maken.

Ga ik meer betalen voor een rijbewijs of paspoort?

Nee, u betaalt niet meer voor een rijbewijs of paspoort door de fusie. Wijchen en Druten zijn al een tijdje bezig om deze kosten gelijk te trekken. Daar wordt sinds de ambtelijke fusie in 2018 aan gewerkt. Dus binnenkort betaalt u in Wijchen en Druten hetzelfde voor een paspoort, rijbewijs of bouwaanvraag. Dit staat los van een fusie.

Beslist Druten mee over Wijchense uitgaven?

Ja, dat is wettelijk zo geregeld. Vanaf het moment dat de gemeenteraad het Herindelingsontwerp vaststelt, gaat Druten meebeslissen over de stukken van Wijchen en andersom. Dit is wettelijk zo geregeld. Als de raad begin december 2020 voor de fusie kiest, zal deze situatie gedurende de periode januari 2021 tot december 2022 gelden.

Verandert het subsidiebedrag voor verenigingen?

Dat is nu nog niet duidelijk. Wijchen en Druten gaan op dit moment anders om met subsidies aan verenigingen. Na een fusie komt er één subsidieregeling. Uiteraard gaan we goed in de gaten houden wat dat betekent voor verenigingen. Ongewenste effecten zullen worden opgelost.

Worden de fusiekosten vergoed?

Ja, we krijgen een eenmalig bedrag van het Rijk. Het Rijk geeft eenmalig € 6,5 miljoen voor de opbouw van een nieuwe gemeente. Dat is wettelijk vastgelegd. Omdat we in 2018 al ambtelijk zijn gefuseerd met Druten, verwachten we hieraan geld over te houden.

Wat gebeurt er met het spaargeld van Wijchen?

Het spaargeld blijft zoveel mogelijk verbonden aan een vaste bestemming. Bijna al het spaargeld van Wijchen heeft op dit moment een vaste bestemming. Het is bijvoorbeeld gereserveerd voor het onderhoud van het riool, voor de renovatie van sportvelden of voor schoolgebouwen. Het ligt niet voor de hand dat het spaargeld ‘op de grote hoop’ verdwijnt door een fusie. Hier worden vooraf heldere afspraken over gemaakt.

Krijgen de raadsleden een hogere vergoeding?

Ja, de vergoeding voor raadsleden wordt waarschijnlijk hoger. Dit geldt ook voor het salaris van de burgemeester en wethouders. Dit is wettelijk bepaald en heeft te maken met het aantal inwoners van de nieuwe gemeente. Let op: in de nieuwe gemeente zijn er minder raadsleden en er is nog maar één burgemeester. Dus de uiteindelijke kosten gaan omlaag.