Op 29 oktober heeft de gemeenteraad de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer vastgesteld. De eindwaarde van die grondexploitatie komt op 2,8 miljoen euro negatief. Daarmee past de ontwikkeling ruim binnen de financiële kaders die de raad in augustus 2018 meegaf.


De grondexploitatie is de optelsom van alle geraamde kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. De opbrengsten komen voort uit de verkoop van grond. Ontwikkelaar Team Ter Steege realiseert hierop de komende jaren haar plannen. Denk aan locaties als het voormalige gemeentekantoor, een deel van het Europaplein en het voormalige Bolsterterrein. Ter Steege zorgt ook voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage.

Naast opbrengsten uit grondverkoop zijn er ook kosten voor de gemeente. Deze kosten zitten in de voorbereidingen van het project, zoals archeologisch onderzoek en plankosten. Maar ook het vernieuwen van de openbare ruimte. Per saldo krijgt de gemeente Wijchen een geheel nieuw ingericht gebied met een fraaie openbare ruimte tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Er worden onder andere ongeveer 160 energie neutrale woningen, een hotel, grand café en een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Zo blijft het centrum van Wijchen ook voor de toekomst goed bereikbaar.

Volgende mijlpaal

De afgelopen maanden maakten de gemeente en Team Ter Steege nadere afspraken over onder andere de samenwerking met de omgeving, de planning en fasering, de uitwerkingsplannen en de omgevingsvergunning. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Binnenkort zetten beide partijen daar hun handtekening onder.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer kunt u terecht op www.wijchen.nl/tkwm en op www.facebook.com/tussenkasteelenwijchensmeer. Daar zijn ook de eerste beelden te zien van het plan van Team Ter Steege.