Woningcorporatie Talis en gemeente Wijchen maken zich sterk voor de bescherming van de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis. Dit doen ze door het maken van een soortenmanagementplan voor Wijchen en Alverna. Het plan zorgt ervoor dat we weten waar de beschermde dieren verblijven. En waar extra verblijfplaatsen of nesten nodig zijn. Voor het soortenmanagementplan is eerst onderzoek nodig. Inwoners kunnen hierbij helpen.

Zoveel mogelijk informatie verzamelen

Om de beschermde dieren de juiste bescherming te geven, verzamelt de gemeente Wijchen zoveel mogelijk informatie over de dieren. Dat onderzoek doet een ecologisch adviesbureau in de bebouwde kom van Wijchen en Alverna. Het adviesbureau bekijkt overdag en soms ’s avonds en ’s nachts de gevels van huizen en gebouwen. Ze kijken dan of er nesten of bijvoorbeeld vleermuizen zijn.

Heeft u nesten van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw in uw woning?

Of heeft u informatie over vleermuizen in gebouwen? En woont u in Wijchen of Alverna? Geef dan de informatie door aan de gemeente Wijchen. Dit kan via de MijnGemeente app of via www.wijchen.nl/meldingdoen Geef in ieder geval door: straat en huisnummer, aantal nesten van de huismus, gierzwaluw of huiszwaluw of het aantal vleermuizen in het huis. Hiermee helpt u de beschermde diersoorten. De gemeente Wijchen neemt de gegevens mee in het soortenmanagementplan.

Minder los onderzoek nodig bij verbouwen, slopen of isoleren

Nu is het verplicht om uitvoerig te onderzoeken of een verblijfplaats van een beschermd dier tijdens een verbouwing of sloop in de knel komt. Door het soortenmanagementplan zorgt de gemeente Wijchen ervoor dat duidelijk is waar beschermde dieren in Wijchen en Alverna verblijven. En dat er altijd voldoende nest- en verblijfplaatsen voor deze soorten in Wijchen en Alverna blijven. Vóór de start van de werkzaamheden is namelijk bekend waar met nesten- en verblijfplaatsen rekening gehouden moet worden. Hierdoor gaan verbouwingen of bouwprojecten sneller door. En krijgen woningcorporatie Talis, inwoners en ondernemers sneller een vergunning. Samen zorgen we zo voor het voortbestaan van de beschermde dieren.

Meer informatie

Na het onderzoek naar de verblijfplaatsen en nesten volgt meer informatie over het soortenmanagementplan.