In Wijchen-West verschijnt vanaf 2023 een wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, pumptrackbaan, deelauto’s en misschien een station. Dat staat in de visie voor het gebied die de gemeenteraad onlangs vaststelde.

De gemeenteraad stelt 7 ton beschikbaar voor verdere uitwerking van de plannen en de voorbereiding van de uitvoering.

Mooi stukje Wijchen

Geert Gerrits, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening noemt de bouw van de wijk noodzakelijk en wenselijk: “De woningnood is hoog, dus we moeten snel nieuwe woningen bouwen. Tegelijk kan een nieuwe wijk ook een toegevoegde waarde hebben voor Wijchen. Denk aan de vitaliteit van scholen, verenigingen en winkelcentra. We vinden leefbaarheid erg belangrijk: Wijchen-West moet ook over 30 jaar nog een fijne buurt zijn. Daarom mogen we geen water bij de wijn doen als het gaat om woon- en leefkwaliteit. Deze visie helpt met het maken van de juiste keuzes. We gaan een mooi stukje Wijchen toevoegen.”

Geschikte locatie

Gerrits is enthousiast over de plek voor de nieuwe wijk: ”Wijchen-West ligt omsloten door goede uitvalswegen en kan eenvoudig worden aangepakt op de snelfietsverbinding Nijmegen-Oss. Een extra station in Wijchen-West zou kunnen en kan van regionale betekenis zijn, maar is nog onzeker. Voorzieningen liggen dichtbij in aangrenzende wijken. Het centrum en het station liggen op 10 minuten fietsen afstand. Met de Vormerseplas middenin de nieuwe wijk, is er een kans om de wijk duurzaam te verwarmen met oppervlaktewater. Tot slot zijn de gronden in bezit van een beperkt aantal eigenaren, waar we al volop mee in gesprek zijn. Kortom: alle reden om vol in te zetten op deze nieuwe woonwijk.”

Maximaal 1300 woningen

In Wijchen-West is ruimte voor maximaal 1300 woningen, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Tenminste de helft wordt betaalbare woningen, de rest wordt vrije sector. De gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe wijk. Voor nu groeit de nieuwe wijk naar 650 woningen.

Versneld bouwen

Er zijn te weinig woningen in Wijchen en alle gemeenten om Wijchen heen, in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom gaf de gemeenteraad afgelopen zomer opdracht om te onderzoeken of er versneld meer woningen kunnen worden gebouwd in Wijchen-West. Het gebied aan de westgrens van het dorp is in 2009 al aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie.