Particulieren zorgen voor 49 nieuwe woningen

In 2020 kregen 23 particuliere plannenmakers groen licht van het college van Wijchen om in totaal 49 nieuwe woningen te bouwen. Bijna tweederde van deze woningen staat straks in de kleine kernen. Ze zijn bestemd voor verschillende leeftijden en portemonnees en dragen bij aan het oplossen van het woningtekort.

Bij een kleinschalig particulier woningbouwinitiatief gaat het om maximaal 4 woningen. Wethouder Geert Gerrits van Wonen is blij met deze initiatieven: “Deze kleinschalige bouwplannen dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen. De aard van de initiatieven is divers. Het merendeel gaat over nieuwbouw, onder andere voor starters en senioren. Ook hergebruik en splitsing van bestaande panden komt regelmatig voor. De kwaliteit en veelzijdigheid van de plannen is hoog. Ze zijn daarom van toegevoegde waarde voor onze gemeente.”

Kleinschalig, maar van belang

De druk op de regionale woningmarkt is groot. Er is behoefte aan een fors aantal nieuwe woningen in Wijchen. Deze kleinschalige initiatieven dragen bij aan het oplossen van dit tekort. Tegelijk werkt de gemeente aan grotere woningbouwprojecten zoals Wijchen-West, Huurlingsedam, Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Kraanvogel en Hart van Zuid. Ook zijn er inmiddels 6 zogenaamde cpo-initiatieven waarbij een groep particulieren samen een kleine buurt ontwikkelt. De gemeente ondersteunt deze initiatieven die vooral in de kernen ontstaan.

Beoordeling van de plannen

Twee keer per jaar beoordeelt de gemeente de ingediende initiatieven. Hierbij worden eisen gesteld aan - onder andere - de kwaliteit van de woningen en aan de meerwaarde die ze bieden voor het oplossen van de tekorten op de woningmarkt. “Dit betekent dat niet elk plan vanzelf de eindstreep haalt”, legt Gerrits uit. “Maar door deze aanpak krijgen we wel kwalitatief betere plannen. Plannen die beter aansluiten bij de behoefte en bovendien een positief effect hebben op onze woon- en leefomgeving.”