De gemeente Wijchen ziet dat haar inwoners steeds meer zelf met maatschappelijke initiatieven komen. Dit juichen wij van harte toe. Wij denken – als dat nodig is - graag met u mee!

Aan welke initiatieven kunt u denken? Het gaat om initiatieven die antwoord geven op een maatschappelijk vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan het Hospice. Dit initiatief creëert een oplossing voor mensen die niet thuis kunnen sterven. Zij kunnen in het Hospice verzorgd worden. Een ander voorbeeld is Hernen Zonnedorp. Dit initiatief creëert een oplossing voor het beperken van de CO2-uitstoot.

Ook de leefbaarheidsgroepen zijn een maatschappelijk initiatief. Zij creëren oplossingen voor vraagstukken in de directe leefomgeving van de buurt, bijvoorbeeld een fietspad tussen twee wijken. De leefbaarheidsgroepen en de gemeente werken veel samen.

Er zijn ook veel initiatieven waar de gemeente geen rol in heeft, zoals het oprichten van een koor.

Wat moet ik doen?

Dat wijst zich vanzelf. Volg de instructie op de site van wijwijchen.nl.

Wilt u graag hulp bij het gebruik van de website? Dan kunt u contact opnemen met de buurtverbinders van WijWijchen.nl: info@wijwijchen.nl. Op de site (link naar pagina buurtverbinders) staat ook vermeld waar en wanneer de buurtverbinders spreekuur houden.

Handig om te weten

Wilt u een initiatief nemen? Wilt u zich aansluiten bij een initiatief? Of wilt u weten welke initiatieven er al zijn in Wijchen? Kijk dan eens op WijWijchen.nl.

Hier vindt u een verzameling van allerlei maatschappelijke initiatieven die er in Wijchen zijn. U kunt er ook uw eigen bestaande maatschappelijke initiatief toevoegen of een nieuw initiatief lanceren. Ook vindt u er plaats- en buurtgenoten die zich op verschillende manieren inzetten voor een prettig leefklimaat in Wijchen. Het doel van deze website is inwoners van Wijchen met elkaar in contact te brengen.

Om een bestaand initiatief op WijWijchen te vermelden schrijft u zich eerst persoonlijk in. Vervolgens kunt u uw organisatie toevoegen door in de menubalk op uw eigen naam te klikken en op “maak groepspagina” te klikken.

Heeft u een idee voor een nieuw maatschappelijk initiatief? Dan kunt u dit aangeven bij Buurtverbeteringen. U vindt deze optie door te klikken op “Meer” in de menubalk. Als u een initiatief heeft en u vraagt zich af of de gemeente erbij betrokken moet worden, dan kunt u contact opnemen met wijkcontactadviseur Annemiek Nass: e-mail: a.nass@drutenwijchen.nl tel: 088 432 71 50. Zij zorgt ervoor dat u met de juiste ambtenaar in contact komt.