De riolering in de Groenewoudseweg, de Leostraat en de Pater Sebaltlinderstraat in Alverna is verouderd en moet vervangen worden. Het onderhoud bestaat uit de vervanging van de riolering. De stroom-, water,- en gasleidingen zijn al door de nutsbedrijven vernieuwd.

Welke werkzaamheden gaan wij uitvoeren?

  • Wij vervangen het riool in de straten
  • Wij vervangen de bestrating
  • Wij vervangen de trottoirs
  • We brengen 2 extra plateaus aan in de Groenewoudseweg

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 23 januari is er voor de wijk een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bewoners van de straten Groenewoudseweg, de Leostraat en de Pater Sebaltlinderstraat hebben hier kunnen horen wat de plannen waren. Ook hebben zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om tips en opmerkingen te delen met de gemeente. Deze worden meegenomen in het plannen van de werkzaamheden.

Planning

In het voorjaar van 2021 ronden we de werkzaamheden af.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met de projectleider Gijsbert de Kock. Stuur een e-mail aan g.de.kock@drutenwijchen.nl of bellen naar 088 432 70 00. Voor de pers: Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team communicatie via communicatie@drutenwijchen.nl