Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde.

U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op 16 maart 2021 in Wijchen.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem.

De kiezer mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Onderhandse volmacht op de achterkant van de stempas

U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en de volmacht daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus thuis in.

U vult de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde zetten allebei de handtekening op de stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet laten zien.

Schriftelijk volmacht aanvragen

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 31 januari 2022 woont. Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat.

Dit kunt u alleen schriftelijk aanvragen. U kunt het formulier schriftelijk volmacht downloaden. U kunt het formulier ook ophalen bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27.

U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei de handtekening op het formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuur u via de post naar:

Gemeente Wijchen

Bureau Verkiezingen

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.