Pagina opties

Groter

Afval, bedrijven

 • Samenvatting

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

  Als bedrijf kunt u uw afval niet inleveren op de milieustraat in Bijsterhuizen.

 • Wat moet ik doen?

  Als ondernemer kunt u contracten afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

  Gaat u een contract afsluiten met een inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven:

  • het soort afval
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden

  Bedrijven en instellingen die afval produceren vergelijkbaar met huishoudelijk afval, kunnen wel met het gemeentelijk systeem meedoen. U sluit dan met ons een contract af voor de inzameling van uw bedrijfsafval.

  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00 of via het meldingsformulier.

  Hoe werkt het?

  Voor het weggooien van uw bedrijfsafval krijgt u een restafvalcontainer (naar keuze 140 of 240 liter) of een toegangspas voor het gebruik van de ondergrondse container. Uw restafvalcontainer wordt gelijktijdig geleegd met die van de huishoudens in uw straat. In de afvalwijzer kunt u aan de hand van uw postcode vinden wanneer de restafvalcontainer wordt geleegd.

 • Wat kost het?

  Bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling betalen een vast tarief per jaar. Verder betaalt u per keer dat u restafvalcontainer laat legen of een zak in de ondergrondse container deponeert. Het tarief dat een bedrijf of instelling betaalt, noemen we reinigingsrecht. Voor de hoogte van het reinigingsrecht kunt u de website van www.munitax.nl raadplegen.

 • Extra informatie

  • U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.
 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00 of via het meldingsformulier.