Pagina opties

Groter

Archeologie en bouwen

 • Samenvatting

  Ook u kunt te maken krijgen met het archeologisch erfgoed. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bijvoorbeeld en er sprake is van grondverplaatsingen dieper dan 30 cm onder het maaiveld. Dat is het geval bij het leggen van funderingen voor een nieuwe woning of bedrijfsruimte, het verdiepen van een kelder of het verwijderen van oude bouwfundamenten. Het kan dan zijn dat de gemeente archeologisch onderzoek als voorwaarde stelt.

 • Wat moet ik doen?

  Bewoners met bouwplannen kunnen de archeologische verwachtingenkaart raadplegen. Op de verwachtingenkaart is te zien waar de meeste vondsten zijn gedaan en welke gebieden als kansrijk worden gezien voor meer archeologische vondsten.

  Particulieren kunnen op deze kaart zien in wat voor gebied zij wonen. Bij het indienen van bouwplannen krijgen ze van de gemeente extra informatie over de consequenties van hun bouwplannen voor de archeologie.

  Archeologische bedrijven en adviesbureaus kunnen een voor hen relevante uitsnede van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart opvragen als zij archeologisch onderzoek doen binnen de gemeente Wijchen.

  De verwachtingenkaart bestaat eigenlijk uit twee kaarten: de eerder genoemde waarden- en verwachtingenkaart en de beleidskaart, waarop voor het hele grondgebied van de gemeente de archeologische verwachting en het van toepassing zijnde beleid is aangegeven (hoog/middelmatig/laag).

  Klik hier voor het oostelijk deel van de beleidskaart.
  Klik hier voor het westelijk deel van de beleidskaart.
  Door op legenda te klikken, opent de legenda zich in een apart venster.

 • Wat kost het?

  De kosten van het archeologische onderzoek zijn voor de 'veroorzaker'. Dit is wettelijk bepaald. In vrijwel alle gevallen is dat de aanvrager van de vergunning of vrijstelling. De kosten zijn sterk afhankelijk van het soort onderzoek. Maar ze kunnen, als er sprake is van belangrijke archeologie en een groot onderzoek, fors oplopen. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol.

 • Hoe lang duurt het?

  Het is niet nodig dat een bouwplan vertragingen oploopt. Als in een vroeg stadium duidelijk is wat er gaat gebeuren, wordt het archeologisch onderzoek ingepland in het proces zodat de bouw zonder vertragingen kan doorgaan.

 • Extra informatie

  Op basis van de archeologische verwachtingenkaart, beoordeelt de gemeente of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn. Indien de locatie zich in een kansrijk gebied bevindt, is nader onderzoek nodig.
  Het is het beste voor het behoud van archeologisch materiaal als het in de bodem blijft (in situ). Maar als dat niet mogelijk is, wordt ervoor gekozen om de sporen en vondsten vast te leggen door ze op te graven. Zo wordt de kennis voor latere generaties bewaard.
  De eerste stap is een inventariserend onderzoek, bijvoorbeeld een grondboring door een gecertificeerd archeologisch bedrijf. Op basis van het advies maakt de gemeente een selectiebesluit. In dit besluit staat wat gaat gebeuren met de locatie.

  Er zijn drie mogelijkheden:

  • vrijgeven
  • vervolgonderzoek en eventueel opgraven
  • fysiek beschermen (in situ)
 • Contact

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Ester van der Linden, beleidsmedewerker archeologie. Haar rechtstreekse telefoonnummer is 088 432 7906. U kunt ook mailen naar e.van.der.linden@drutenwijchen.nl