Pagina opties

Groter
A A

Boom kappen

 • Samenvatting

  Het kappen van bomen en bossen is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (zoek op postcode en als zoekwoord algemene plaatselijke verordening). Hierin staat onder andere omschreven dat u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een vergunning nodig hebt.

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het/de soort boom/bomen
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

 • Wat kost het?

  Leges 2018

  Artikel 2.3.10. Vellen van houtopstanden (Kappen)

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, Wabo, bedraagt het tarief:
    
  2.3.10.1. voor het kappen van maximaal 10 bomen  € 106,75
  2.3.10.2. voor het kappen van 11 bomen of meer € 132,85

  Klik hier voor de Legesverordening (vul uw postcode en de zoekterm leges in)

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Extra informatie

  Hieronder leest u welk beleid is vastgesteld over kapvergunningen:

  • U heeft een kapvergunning nodig voor bomen die zijn opgenomen op de lijst met waardevolle bomen.
  • De grenzen van de Boswet zijn opnieuw vastgesteld. Hiervan is ook een kaart beschikbaar.

  Valt uw boom/ bos niet onder de lijst met waardevolle bomen of de Boswet, dan is deze kapvergunningsvrij.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de boom:

  • natuur- en ecologische waarde heeft.
  • landschappelijke waarde heeft.
  • cultuurhistorische waarde heeft.
  • waarde voor recreatie heeft.
  • belevingswaarde heeft.
  • een dendrologische waarde (studie van bomen) waarde heeft.

  De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde
  • de boom heeft landschappelijke waarde
  • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
  • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
  • de boom is beeldbepalend
 • Tips

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Contact

  De consulenten van de afdeling Ruimte en Leefomgeving zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 024 751 71 11.

  U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl