Pagina opties

Groter

Boom kappen

 • Samenvatting

  Het kappen van bomen en bossen is aan regels gebonden. U heeft een kapvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Bomen die zijn opgenomen op de lijst met waardevolle bomen.
  • Bomen die onder de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) vallen. Hiervan is een kaart beschikbaar. Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een melding doen bij de provincie. Meer informatie hierover vindt u op de website van provincie Gelderland.

  Valt uw boom/ bos niet onder de lijst met waardevolle bomen of onder de Wet natuurbescherming, dan is deze kapvergunningsvrij.

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Wat kost het?

  Artikel 2.3.10. Vellen van houtopstanden (Kappen)

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, Wabo, bedraagt het tarief:

  2.3.10.1. voor het kappen van maximaal 10 bomen  € 109,30 
  2.3.10.2. voor het kappen van 11 bomen of meer € 136,05

  Klik hier voor de Legesverordening (vul uw postcode en de zoekterm leges in)

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De regels met betrekking tot het kappen van bomen zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (zoek op postcode en als zoekwoord algemene plaatselijke verordening). Hierin vindt u onder andere dat u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een vergunning nodig hebt.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de boom:

  • natuur- en ecologische waarde heeft.
  • landschappelijke waarde heeft.
  • cultuurhistorische waarde heeft.
  • waarde voor recreatie heeft.
  • belevingswaarde heeft.
  • een dendrologische waarde (studie van bomen) waarde heeft.
  • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
  • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

  • het behoud van natuur
  • cultuurgeschiedenis
  • het landschap
  • stads- of dorpsbeeld
 • Contact

  De consulenten van de afdeling Ruimte en Leefomgeving zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 432 70 00.

  U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl