Pagina opties

Groter

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

 • Samenvatting

  De gemeente Wijchen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. Deze zijn voor mensen met een laag inkomen. We noemen deze collectieve zorgverzekering in Wijchen CZM. Heeft u een laag inkomen en doet u nog niet mee aan de CZM? Leest u dan hieronder wat de voordelen zijn en wat u moet doen.

  Wat is het voordeel van de CZM?

  • U krijgt korting van de zorgverzekeraars.
  • De gemeente Wijchen betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee voor pakket 1 en 3. Bij pakket 2 en 4 betalen wij € 37,50 per maand mee.
  • Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal bedoeld is voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Hierbij betaalt u het eigen risico in delen. Bij VGZ heet dit pakket “GemeentePakket Compleet + herverzekering ER” en bij CZ heet dit “Gemeenten Extra uitgebreid (met de verplichting om te kiezen voor gespreid betalen van het eigen Risico)”.

  Wilt u meedoen aan de CZM?

  Bent u in 2018 nog geen deelnemer van de CZM? Wilt u vanaf 2019 deel gaan nemen? Aanmelden kan alleen via de website www.gezondverzekerd.nl.
  Leest u onder het kopje 'extra informatie' wel even de voorwaarden voor u zich gaat aanmelden.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Wijchen (024 641 84 59, l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl).

  Bent u in 2018 al deelnemer van de CZM? Dan heeft u van uw zorgverzekeraar al bericht ontvangen over deelname in 2019.

 • Wat moet ik doen?

  Voorwaarden

  Wilt u deelnemen aan de CZM? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

  U mag geen betalingsachterstand hebben in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

  Is er nog geen incasso ingezet door het CAK? Dan moet u eerst afspraken maken over een betalingsregeling met uw verzekeraar. Daarna kunt u weer meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

  Is er wel een incasso ingezet door het CAK? Dan kunt u niet meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

  Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig spaargeld

  Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in september 2018 moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag u niet te veel spaargeld hebben. Heeft u een partner? Dan telt het spaargeld van u samen.

  Hieronder vindt u de bijstandsnormen en hoeveel spaargeld u mag hebben. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met uw klantmanager of de gemeente 088 432 70 00 of e-mail naar inkomensondersteuning@wijchen.nl.

  Inkomen

  Normen tot de pensioengerechtigde leeftijd

  Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
  Alleenstaande € 946,73 € 1.136,08
  Alleenstaande ouder € 946,73 € 1.136,08
  Gehuwd/samenwonend € 1.352,48 € 1.622.98

  Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

  Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
  Alleenstaande € 1.065,36 € 1.278,43
  Alleenstaande ouder € 1.065,36 € 1.278,43
  Gehuwd/samenwonend € 1.456,52 € 1.747,82

  Vermogen (spaargeld) (alle leeftijden)

  Woonsituatie Maximale spaargeld
  Alleenstaande € 6.020,00
  Alleenstaande ouder € 12.040,00
  Gehuwd/samenwonend € 12.040,00

  Wat doet de gemeente?

  • De gemeente controleert of de inkomens- en vermogensgegevens die u heeft opgestuurd, kloppen. Wij kijken daarbij alleen naar het moment van aanvraag. Verandert uw inkomen of spaargeld in 2018? Dan heeft dit voor u geen gevolgen. U mag de rest van het jaar gebruik blijven maken de verzekering.
  • Blijkt uit de controle dat u op het moment van aanvraag geen recht had op deelname? Dan houdt u uw verzekering. Maar wij betalen dan niet meer mee. Uw premie kan dan flink stijgen.
  • Verhuist u in 2019 naar een andere gemeente? Dan stopt de bijdrage die u van ons krijgt.

  Verschillende pakketten

  Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u kiezen uit 4 pakketten. Hieronder staat welke pakketten dit zijn.

  • Pakket 1: CZ, “Gemeenten Extra”
  • Pakket 2: CZ, “Gemeenten Extra Uitgebreid (incl. eigen risico)”
  • Pakket 3: VGZ “GemeentePakket Compleet”
  • Pakket 4: VGZ “GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico”

  Wilt u meer weten over deze pakketten, zoals de hoogte van de vergoedingen? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze website staan de vergoedingenlijsten en kunt u de verzekeringen vergelijken met de verzekering die u nu heeft.

  U kunt ook bellen met met VGZ via 0900 - 0750 of met CZ via 088 - 555 77 77. Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden

 • Wat kost het?

  Op de website van www.gezondverzekerd.nl vindt u alle bedragen.

  Premiebetaling

  De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw bank- en girorekening. Wij storten de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) op uw bankrekening.

  Geen bijzondere bijstand

  De gemeente geeft geen bijzondere bijstand voor medische kosten die met deze zorgverzekeringen gedekt worden. Als u zichzelf dus niet goed verzekert, moet u deze kosten zelf betalen.

  Zorgtoeslag

  De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.

 • Extra informatie

  Extra informatie voor chronisch zieken

  Heeft u een chronische ziekte en/of beperking? Dan kunnen wij u misschien € 275,- geven voor de extra kosten die u hierdoor heeft. Let op: u kunt dit niet krijgen als u kiest voor verzekeringspakket 2 of 4. Kijk op www.wijchen.nl/bijdragechronischzieken voor meer informatie.

 • Contact

  Hulp nodig bij het invullen van de website? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Wijchen (024 641 84 59, l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl).

  Vragen over de vergoedingen

  Heeft u vragen over de vergoeding van de gemaakte kosten die in het verzekeringspakket zitten? Neem dan contact op met VGZ via 0900 – 77 99 771 en met CZ via 088 - 555 77 77. Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden.