Pagina opties

Groter

Collectieve Zorgverzekering voor Minima

 • Samenvatting

  De gemeente Wijchen heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ en CZ over voordelige zorgverzekeringen. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

  Wilt u meedoen aan de CZM?

  Bent u in 2019 al deelnemer van de CZM? Dan heeft u van uw zorgverzekeraar al bericht ontvangen over deelname in 2020.

  Bent u in 2019 nog geen deelnemer van de CZM en wilt u in 2020 één van deze zorgverzekeringen afsluiten? Ga dan naar de website www.gezondverzekerd.nl om u aan te melden. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Wijchen (024 641 84 59, l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl).

  Wat is het voordeel van de CZM?

  • U krijgt korting van de zorgverzekeraars.
  • De gemeente Wijchen betaalt mee aan de maandpremie. Wij betalen € 15,- per maand mee voor pakket 1 en 3. Bij pakket 2 en 4 betalen wij € 37,50 per maand mee.
  • Beide verzekeraars bieden een pakket aan dat speciaal bedoeld is voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Hierbij betaalt u het eigen risico in delen. Bij VGZ heet dit pakket “GemeentePakket Compleet + herverzekering ER” en bij CZ heet dit “Gemeenten Extra uitgebreid (met de verplichting om te kiezen voor gespreid betalen van het eigen Risico)”.

 • Wat moet ik doen?

  Verschillende pakketten

  Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u kiezen uit 4 pakketten. Hieronder staat welke pakketten dit zijn.

  • Pakket 1: CZ, “Zorg-op-maatpolis + Gemeente Extra + Wmo-Wlz”
  • Pakket 2: CZ, “Zorg-op-maatpolis + Gemeente Extra Uitgebreid +Wmo-Wlz + gespreid betalen Eigen Risico”
  • Pakket 3: VGZ, “GemeentePakket Compleet”
  • Pakket 4: VGZ, “GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico”

  Wilt u meer weten over deze pakketten, zoals de hoogte van de vergoedingen? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl. Op deze website staan de vergoedingenlijsten en kunt u de verzekeringen vergelijken met de verzekering die u nu heeft.

  Voorwaarden

  Wilt u deelnemen aan de CZM? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  Voorwaarde 1 - géén betalingsachterstand

  U kunt niet deelnemen als u een betalingsachterstand heeft in de premie en/of rekeningen van de verzekeraar. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Is er nog geen incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan moet u eerst afspraken maken over een betalingsregeling met uw verzekeraar. Daarna kunt u weer meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
  • Is er wel een incasso ingezet door Zorginstituut Nederland? Dan kunt u niet meedoen met de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

  Voorwaarde 2 - laag inkomen en weinig spaargeld

  Alleen inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen. Uw inkomen in september 2019 moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn. Ook mag u niet te veel spaargeld hebben. Heeft u een partner? Dan telt het spaargeld van u samen.

  Hieronder vindt u de bijstandsnormen en hoeveel spaargeld u mag hebben. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met uw klantmanager of de gemeente 088 432 70 00 of e-mail naar inkomensondersteuning@wijchen.nl.

  Inkomen

  Normen tot de pensioengerechtigde leeftijd

  Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
  Alleenstaande € 978,90 € 1.174,68
  Alleenstaande ouder € 978,90 € 1.174,68
  Gehuwd/samenwonend € 1.398,43 € 1.678,12

  Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

  Woonsituatie Bijstandsnorm 120%
  Alleenstaande € 1.096,33 € 1.315,60
  Alleenstaande ouder € 1.096,33 € 1.314,60
  Gehuwd/samenwonend € 1.492,92 € 1.791,50

  Vermogen (spaargeld) (alle leeftijden)

  Woonsituatie Maximale spaargeld
  Alleenstaande € 6.120,00
  Alleenstaande ouder € 12.240,00
  Gehuwd/samenwonend € 12.240,00

  Inkomensbedragen zijn zonder vakantietoeslag.

  Wat doet de gemeente?

  • De gemeente controleert of de inkomens- en vermogensgegevens die u heeft opgestuurd, kloppen. Wij kijken daarbij alleen naar het moment van aanvraag. Verandert uw inkomen of spaargeld in 2020? Dan heeft dit voor u geen gevolgen. U mag de rest van het jaar gebruik blijven maken de verzekering.
  • Blijkt uit de controle dat u op het moment van aanvraag geen recht had op deelname? Dan houdt u uw verzekering. Maar wij betalen dan niet meer mee. Uw premie kan dan flink stijgen.
  • Verhuist u in 2020 naar een andere gemeente? Dan stopt de bijdrage die u van ons krijgt.

 • Wat kost het?

  Op de website van www.gezondverzekerd.nl vindt u alle bedragen.

  Premiebetaling

  De zorgverzekeraar schrijft via een automatische afschrijving de premie die u moet betalen af van uw bank- en girorekening. Wij storten de gemeentelijke bijdrage maandelijks (achteraf) op uw bankrekening.

  Geen bijzondere bijstand

  De gemeente geeft geen bijzondere bijstand voor medische kosten die met deze zorgverzekeringen gedekt worden. Als u zichzelf dus niet goed verzekert, moet u deze kosten zelf betalen.

  Zorgtoeslag

  De Zorgtoeslag krijgt u zelf van de Belastingdienst. De Collectieve verzekering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Zorgtoeslag.

 • Extra informatie

  Extra informatie voor chronisch zieken

  Heeft u een chronische ziekte en/of beperking? Dan kunnen wij u misschien € 275,- geven voor de extra kosten die u hierdoor heeft. Let op: u kunt dit niet krijgen als u kiest voor verzekeringspakket 2 of 4. Kijk op www.wijchen.nl/bijdragechronischzieken voor meer informatie.

 • Contact

  Hulp nodig bij het invullen van de website? Neem dan contact op met het Formulierenteam in Wijchen (024 641 84 59, l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl).

  Vragen over de vergoedingen

  Heeft u vragen over de vergoeding van de gemaakte kosten die in het verzekeringspakket zitten? Neem dan contact op met VGZ via 0900 – 77 99 771 en met CZ via 088 - 555 77 77. Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden.