Pagina opties

Groter

Dorpsbouwmeester

 • Samenvatting

  Als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of reclame aanvraagt, kijkt de gemeente - waar dat van toepassing is - of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in zijn omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is.  Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en wethouders over uw plan. De dorpsbouwmeester gebruikt de nota ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor zijn beoordelingen.

  De nota ruimtelijke kwaliteit

  In de nota ruimtelijke kwaliteit kunt u lezen waar u op moet letten bij de vormgeving van een plan in relatie tot haar omgeving. In de nota ruimtelijke kwaliteit geven wij ook helder weer waar en welke criteria gelden. Wilt u voor uw adres bekijken welke criteria gelden? Vul dan uw adres in of zoom in op de kaart in de viewer. U krijgt dan de informatie voor die locatie in beeld.

 • Wat moet ik doen?

  Vooraf afspraak met het team Vergunningverlening

  Net als veel andere mensen komt u niet dagelijks bij de gemeente om bouwplannen te bespreken. Om goed geïnformeerd te worden over uw plan en te weten waar u bij de gemeente aan toe bent, kunt u uw plan bespreken met één van de medewerkers van het team vergunningverlening. Is het vergunningvrij? Zijn er oude tekeningen beschikbaar?  Wat zegt het bestemmingsplan over uw plan? Is er een vergunning nodig en zo ja welke?

  Het team vergunningverlening werkt op afspraak, dus u bent direct aan de beurt. Samen met hen bekijkt u of het ook nuttig is om een gesprek met de dorpsbouwmeester te hebben. Hij houdt namelijk één keer in de twee weken spreekuur op maandagmiddag in het Huis van de gemeente.

 • Wat kost het?

  U kunt de dorpsbouwmeester gratis bezoeken tijdens het spreekuur als het gaat om welstandsvrij of vergunningvrije bouw.

 • Extra informatie

  De dorpsbouwmeester heeft twee taken.

  • Hij geeft u of uw adviseur adviezen over plannen die u heeft voor gebouwen of verbouwingen. Ook kan hij u vragen stellen die u verder aan het denken zetten met betrekking tot uw plan. Het liefst doet hij dit in een zo vroeg mogelijk stadium, dan is er nog ruimte om zijn adviezen mee te nemen in uw planvorming. Dit is vrijwillig voor u.
  • Bij een omgevingsvergunning geeft de dorpsbouwmeester adviezen aan het college over plannen in relatie tot het beleid voor ruimtelijke kwaliteit in Wijchen. Dat doet hij alleen voor die locaties waar toetsingscriteria gelden en dat is dan ook verplicht. Indien u dat wilt, kunt u daarbij aanwezig zijn.

  Spreekuur

  De dorpsbouwmeester houdt  spreekuur. Dit is een service van de gemeente voor iedereen die welstands- of vergunningsvrij bouwt. Hier kunt u op afspraak terecht voor informatie en aanbevelingen over uw plannen. Misschien heeft u al één of meerdere ideeën? De dorpsbouwmeester helpt u graag op weg!

  Dat kan bijvoorbeeld met een advies om de verhoudingen van uw plan wat aan te passen, zodat u meer plezier heeft van uw verbouwing. Niet alleen nu, maar ook bij een latere verkoop van uw woning/bedrijfspand. Ook kan hij u informeren over een handige plattegrondindeling. Maak via de medewerkers van het team vergunningverlening een afspraak voor een gesprek met de dorpsbouwmeester het liefst helemaal aan het begin van uw planproces. Dan is het nog niet nodig om een bouwtekening mee te nemen. Een zelfgemaakte schets is genoeg om het gesprek te voeren.

  Omgevingsvergunning al ingediend?

  Heeft u uw omgevingsvergunning al ingediend? De dorpsbouwmeester adviseert het college over uw plannen. Hij is er ook voor u! Hij kan namelijk ook met u doorspreken welke  aanpassingen van het plan tot een positief advies aan het college kunnen leiden.

  Werkwijze

  De werkwijze van de dorpsbouwmeester is beschreven in de bouwverordening. De verordening kunt u raadplegen via https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van het team vergunningverlening.