Pagina opties

Groter
A A

Dorpsbouwmeester

 • Samenvatting

  Als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of reclame aanvraagt, kijkt de gemeente - waar dat van toepassing is - of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in zijn omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is.  Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester adviseert het college van burgemeester en wethouders over uw plan. De dorpsbouwmeester gebruikt de nota ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor zijn beoordelingen.

  De nota ruimtelijke kwaliteit

  In de nota ruimtelijke kwaliteit kunt u lezen waar u op moet letten bij de vormgeving van een plan in relatie tot haar omgeving. In de nota ruimtelijke kwaliteit geven wij ook helder weer waar en welke criteria gelden. Wilt u voor uw adres bekijken welke criteria gelden? Vul dan uw adres in of zoom in op de kaart in de viewer. U krijgt dan de informatie voor die locatie in beeld.

 • Wat moet ik doen?

  Vooraf afspraak met consulenten Bouwen en Leefomgeving

  Net als veel andere mensen komt u niet dagelijks bij de gemeente om bouwplannen te bespreken. Om goed geïnformeerd te worden over uw plan en te weten waar u bij de gemeente aan toe bent, kunt u uw plan met de consulenten ruimte en leefomgeving doornemen. Is het vergunningvrij? Zijn er oude tekeningen beschikbaar?  Wat zegt het bestemmingsplan over uw plan? Is er een vergunning nodig en zo ja welke?

  De consulenten werken op afspraak, dus u bent direct aan de beurt. Samen met hen bekijkt u of het ook nuttig is om een gesprek met de dorpsbouwmeester te hebben. Hij houdt namelijk spreekuur op maandagochtend in het Huis van de gemeente.

 • Wat kost het?

  U kunt de dorpsbouwmeester gratis bezoeken tijdens het spreekuur.

 • Extra informatie

  De dorpsbouwmeester heeft twee taken.

  • Hij geeft u of uw adviseur adviezen over plannen die u heeft voor gebouwen of verbouwingen. Ook kan hij u vragen stellen die u verder aan het denken zetten met betrekking tot uw plan. Het liefst doet hij dit in een zo vroeg mogelijk stadium, dan is er nog ruimte om zijn adviezen mee te nemen in uw planvorming. Dit is vrijwillig voor u.
  • Bij een omgevingsvergunning geeft de dorpsbouwmeester adviezen aan het college over plannen in relatie tot het beleid voor ruimtelijke kwaliteit in Wijchen. Dat doet hij alleen voor die locaties waar toetsingscriteria gelden en dat is dan ook verplicht. Indien u dat wilt, kunt u daarbij aanwezig zijn.

  Spreekuur

  De dorpsbouwmeester houdt  spreekuur. Dit is een service van de gemeente voor iedereen die welstands- of vergunningsvrij bouwt. Hier kunt u op afspraak terecht voor informatie en aanbevelingen over uw plannen. Misschien heeft u al één of meerdere ideeën? De dorpsbouwmeester helpt u graag op weg!

  Dat kan bijvoorbeeld met een advies om de verhoudingen van uw plan wat aan te passen, zodat u meer plezier heeft van uw verbouwing. Niet alleen nu, maar ook bij een latere verkoop van uw woning/bedrijfspand. Ook kan hij u informeren over een handige plattegrondindeling. Maak via de consulenten ruimte en leefomgeving een afspraak voor een gesprek met de dorpsbouwmeester het liefst helemaal aan het begin van uw planproces. Dan is het nog niet nodig om een bouwtekening mee te nemen. Een zelfgemaakte schets is genoeg om het gesprek te voeren.

  Omgevingsvergunning al ingediend?

  Heeft u uw omgevingsvergunning al ingediend? De dorpsbouwmeester adviseert het college over uw plannen. Hij is er ook voor u! Hij kan namelijk ook met u doorspreken welke  aanpassingen van het plan tot een positief advies aan het college kunnen leiden.

  Werkwijze

  De werkwijze van de dorpsbouwmeester is beschreven in de bouwverordening. Voorbeelden van zijn werk kunt u bekijken in de jaarverslagen.

 • Contact

  De consulenten van de afdeling Ruimte en Leefomgeving zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 024 751 71 11 of via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

  Telefonisch kunt u hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur.