Pagina opties

Groter

Grondprijzen

  • Samenvatting

    De gemeenteraad van Wijchen heeft in de vergadering van 28 februari 2019 de grondprijzenbrief 2019 vastgesteld. In deze grondprijzenbrief zijn de grondprijzen voor de gemeente Wijchen vastgelegd.   De grondprijzenbrief 2019 komt in de plaats van de grondprijzenbrief 2017.  De grondprijzenbrief 2019 is te raadplegen op de website van de gemeente Wijchen. De grondprijzenbrief 2019 treedt in werking één dag na publicatie.

    Grondprijzenbrief 2019