Pagina opties

Groter

Grondverzet

 • Samenvatting

  Voor handelingen met  grond, baggerspecie of bouwstoffen is het Beluit Bodemkwaliteit van toepassing. Bij bouwstoffen kunt u denken  aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Let wel het gaat om bouwstoffen die op of in de grond worden toegepast (bijvoorbeeld als fundering of erfverharding). Wanneer u de bouwstoffen gebruikt om een huis te bouwen dan is hetgeen hieronder staat niet van toepassing.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen als burger?

  Burgers zijn van het Besluit Bodemkwaliteit vrijgesteld wanneer zij minder dan 50 m3 grond toepassen. Soms komt het weleens voor dat zij in hun tuin éénmalig meer grond willen toepassen. Officieel moet u dit dan melden bij het Meldpunt Bodemplus van het Ministerie I+M. Let hierbij vooral op de kwaliteit van de grond. U kunt de leverancier om een keuringsrapport vragen. Dit om te voorkomen dat u verontreinigde grond toepast.

  Het kan ook zijn dat u zich van uw grond wilt ontdoen. Geringe hoeveelheden kunt u naar de milieustraat brengen (1,5 m3 per keer). Grotere hoeveelheden grond kunt u vaak kwijt bij grondverzetsbedrijven.  Dit is veelal goedkoper dan bij de milieustraat.

  Wat moet ik doen als bedrijf?

  Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

  Het bedrijf dat de bouwmaterialen toepast, moet de melding doen. Dit hoeft niet in de volgende situaties:
  • Indien minder dan 50 m3 grond wordt toegepast.
  • Indien grond wordt toegepast op een perceel waarop hetzelfde gewas wordt geteeld als het perceel waar de grond van afkomstig is.

  Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

  • U moet uiterlijk binnen 5 werkdagen voordat u de grond toepast een melding doen.
  • Gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken uitvoeren? Vraag dan aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

  Stap 3: de melding doen

  Doe de melding bij het Meldpunt Bodemplus van het Ministerie I+M. Geef hierbij de volgende gegevens:
  • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen (wanneer van toepassing voegt u het keuringsrapport van de grond toe).
  • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen toepast
  • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
  • de periode wanneer het grondtransport plaatsvindt
  • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

 • Contact

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Ester van der Linden via telefoonnummer 088 432 70 00 of via e.van.der.linden@drutenwijchen.nl