Pagina opties

Groter

Honden uitlaten: regels

 • Samenvatting

  In Wijchen heeft ongeveer één op de vijf huishoudens een hond. Honden zorgen voor gezelligheid en zijn soms zelfs onmisbaar als hulphond voor gehandicapten. Maar… ze kunnen ook overlast veroorzaken. Het heeft dan meestal te maken met hondenpoep op straat of een speelterrein of met het blaffen of loslopen.

  Honden hebben ruimte nodig om te spelen, rennen, snuffelen en... poepen. Om overlast van hondenpoep en loslopende honden te voorkomen, hebben we regels opgesteld én voorzieningen gemaakt. Deze regels houden rekening met zowel de honden, de eigenaar als zijn omgeving.
  Binnen de gemeente Wijchen gelden de volgende regels:

  • Honden moeten binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn. Op honden uitlaatplaatsen (uitlaatplaatsen en losloopgebieden) en openbare plaatsen buiten de bebouwde kom mag uw hond los lopen. Uitzondering hierop zijn de uiterwaarden bij Loonse Waard en Balgoij. Daar moeten honden wel worden aangelijnd.
  • De poep van uw hond moet u altijd opruimen op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom behalve op de honden uitlaatplaatsen.
  • Uw hond is niet welkom op speelplekken, schoolpleinen, sportparken, begraafplaatsen en enkele specifiek aangewezen plaatsen zoals verderop wordt aangegeven.

  Controle

  De gemeente Wijchen heeft toezichthouders in dienst die controleren op de naleving van de honden uitlaatregels.

  Voorzieningen

  Regelgeving en handhaving is één kant van het beleid. Daar tegenover staat dat de gemeente voorzieningen heeft aangelegd waar u uw hond uit kunt laten zonder overlast te bezorgen aan andere mensen. Lees hierover meer onder Hoe werkt het?

 • Wat kost het?

  Hondenbelasting

  Voor meer informatie over hondenbelasting, kijk op Hondenbelasting.

  Boete

  Voor het niet aanlijnen van uw hond betaalt u 90 Euro. U betaalt ook 90 Euro wanneer u de poep van uw hond niet opruimt. Wanneer u de hond laat lopen op een plaats waar dat is verboden, is de boete 140 Euro.

 • Extra informatie

  Waar mag uw hond zijn behoefte doen?

  Wijchen kent veel uitlaatvoorzieningen. Daardoor is er altijd een voorziening bij u in de buurt. Voor meer informatie over honden uitlaatplaatsen en onderhoud daarvan kunt u kijken op uitlaatvoorzieningen in uw wijk (uitlaatplaatsen, uitlaatbermen en losloopgebieden).

  U mag uw hond ook uitlaten op uw eigen terrein. Uw buren mogen hiervan echter geen (stank)overlast ondervinden.

  Wat als uw hond zijn behoefte doet buiten een uitlaatvoorziening?

  Als uw hond per ongeluk zijn behoefte doet op een plaats waar dat niet is toegestaan, bent u verplicht om de poep meteen op te ruimen.

  Waar mag uw hond niet komen?

  Er is in Wijchen een aantal plaatsen aangewezen waar honden helemaal niet mogen komen. Die plekken willen we graag schoon en veilig houden. In deze verboden gebieden maakt het ook niet uit of uw hond is aangelijnd of losloopt. Als uw hond op één van de volgende plaatsen is, kunt u een bekeuring verwachten.

  • Alle kinderspeelplaatsen (en zandbakken).
  • Alle herkenbare kinderspeelterreinen en trapveldjes.
  • Alle buitensportparken en buitensportterreinen.
  • Alle begraafplaatsen.
  • Alle schoolpleinen en de groenstroken die voor of naast de scholen liggen.
  • De kasteeltuin.
  • Het bos tussen Leemweg, St. Jorispad en Urnenveldweg.
  • De ecologische zone grenzend aan Kerkeveld (met uitzondering van het laarzenpad).
  • Het westelijk deel van het schiereiland Loonse Waard.
  • Het strand en de ligweide van de Berendonck in de periode van 1 mei tot 16 september.

  Deze gebieden zijn ook aangegeven op de kaarten van de uitlaatvoorzieningen in uw wijk.

  Toezicht

  Wanneer u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. De toezichthouders zijn ook actief bij hondenoverlast. Het kan daarbij gaan om loslopende honden zonder eigenaar, blaf- of stankoverlast en bij agressie.

  U kunt de toezichthouders telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is: 088 432 70 00. U kunt ook mailen naar gemeente@wijchen.nl

 • Contact

  Voor vragen over de regelgeving die met honden te maken heeft, een locatie of het gebruik ervan, kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 088 432 70 00. Natuurlijk kunt u uw vragen ook mailen: gemeente@wijchen.nl