Pagina opties

Groter
A A

Inburgeren

 • Samenvatting

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

  • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
  • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.
 • Wat moet ik doen?

  Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

  Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
  • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
  • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
  • U kunt geld lenen bij DUO.

  Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

  Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

  Ik woon in het buitenland

  Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

  Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

  Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.

 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van de burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen over uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Extra informatie

  Wie moet inburgeren?

  U moet inburgeren als:

  • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt .
  • u geestelijk bedienaar bent: u werkt als voorganger of pastor (imam, dominee, rabbijn, pandit), godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling.

  Wie hoeft niet in te burgeren?

  U hoeft niet in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 18 jaar
  • de pensioenleeftijd hebt bereikt
  • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, of familielid bent van iemand met zo’n paspoort
  • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
  • een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking hebt
  • Nederlandse diploma’s hebt of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Wat gebeurt er als ik niet wil inburgeren?

  Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

 • Contact

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Anke van der Wal via 088-432 7111.