Pagina opties

Groter

Inspraak (Wmo-raad)

 • Samenvatting

  Logo WMO raad WijchenDe Wmo-raad Wijchen zorgt ervoor dat alle inwoners van de gemeente Wijchen invloed kunnen hebben op gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Dit doen wij door mee te denken en en mee te doen over de vormgeving van de volgende wetten: 

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
  • De Jeugdwet
  • De Wet Passend Onderwijs

  Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Wijchen.

  Ons doel is de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te vergroten en de zorg te verbeteren waar dat nodig is. De genoemde wetten zijn voor veel mensen belangrijk. Daar staat in hoe voorzieningen worden geregeld voor bijvoorbeeld mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch), senioren en jeugd van 0 t/m 23 jaar. Ook voor overige gebruikers van Wmo-voorzieningen, mantelzorgers en vrijwilligers zijn deze wetten van belang. 

  Wij zetten ons in voor inwoners uit Wijchen en de dorpskernen Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik.

  WMO raad Wijchen

 • Contact

  Heeft u ideeën voor verbeteringen op het terrein van bovengenoemde wetten? Wij komen graag in contact met u. U kunt ons bereiken via email: g.wesseling@wmoraadwijchen.nl of telefoon (06-30953841). Ook vindt u informatie op onze website: www.wmoraadwijchen.nl waaronder de notulen van onze maandelijkse vergaderingen.