Pagina opties

Groter

Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenregeling.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Een klacht gaat altijd over gedrag. De regeling is niet bedoeld om besluiten te beïnvloeden of aan te vechten, daarvoor geldt de hiervoor behandelde bezwaarschriftprocedure of de mogelijkheid tot inspreken. Een klacht is ook niet bedoeld om iets door te geven over de openbare ruimte of om overlast (over dieren of parkeren) te melden. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte indienen. Dit kan ook online.

  Wanneer maakt u gebruik van de klachtenregeling?

  Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen, maar in ieder geval binnen een jaar na het voorval waarover u zich wilt beklagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kan mogelijk de lucht snel worden geklaard. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u dit wilt, helpen bij de omschrijving van uw klacht. De klachtencoördinator behandelt de klacht niet zelf, maar stuurt ze door naar de klachtbehandelaar.

  Klacht online doorgeven

  Online klacht indienen met DigiD

  Klacht schriftelijk doorgeven

  Wilt u een klacht indienen? Print dan het formulier uit, vul het in en stuur het naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten verbonden aan de klachtenbehandeling.

 • Extra informatie

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht in overleg met u zo snel mogelijk op te lossen. Het doel van de klachtenregeling is ervoor te zorgen, dat gemaakte fouten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid worden opgelost en/of uw onvrede wordt weggenomen. De gemeente neemt binnen een week (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken.

  Wat is bemiddeling?

  Tijdens dit telefoongesprek wordt samen met u bekeken op welke manier uw klacht het beste kan worden behandeld. Wellicht wordt een oplossing gevonden door bemiddeling tussen u en de medewerker van de gemeente, onder leiding van een (interne) bemiddelaar, bijvoorbeeld een mediator of klachtencoördinator.

  Bemiddeling is altijd vrijwillig en kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen. De formele klachtbehandelingprocedure wordt in dat geval, in overleg met u, nog niet gestart.

  Het voordeel van bemiddeling met behulp van een (interne) bemiddelaar is dat een tijdrovende formele procedure kan worden vermeden. Het is de bedoeling dat deze aanpak leidt tot een voor u en de gemeente bevredigende en snelle oplossing.

  Wat gebeurt er verder met uw klacht?

  Wanneer uw klacht met behulp van bemiddeling niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, wordt de formele klachtbehandelingprocedure gestart. De klachtbehandelaar (meestal directeur) nodigt u en de medewerker of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft uit voor een gesprek (de hoorzitting). Tijdens deze hoorzitting krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. De medewerker/bestuurder of afdeling waarover u klaagt krijgt de gelegenheid hierop te reageren. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

  U krijgt hierna binnen zes weken een brief met het oordeel van de gemeente over uw klacht. Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Hierover krijgt u dan zo spoedig mogelijk bericht.

 • Documenten

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van de gemeente Wijchen via telefoonnummer 088 432 70 00.

  Waar u bij onze dienstverlening op kunt rekenen, kunt u nalezen in het kwaliteitshandvest.

  Blijft u ontevreden?

  Bent u na deze procedure niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

  De gemeentelijke ombudsman neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij de gemeente zijn ingediend.