Pagina opties

Groter

Koninklijke onderscheiding, lintje

 • Samenvatting

  Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Velen van u kunnen deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland, dus ook in de gemeente Wijchen, zetten mensen zich in voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid.

 • Wat moet ik doen?

  Neem contact op met de gemeente waar de kandidaat woont. Daar kunnen ze aangeven of uw voorstel bijzonder genoeg is voor een Koninklijke onderscheiding. Daarna kunt u beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens en de ondersteunende brieven. Het voorstelformulier kunt u opvragen of downloaden.

  Het volledig ingevulde voorstelformulier, met minimaal een inhoudelijke toelichting op alle genoemde activiteiten, de periodes waarin deze hebben plaatsgevonden en de intensiteit van de werkzaamheden, ontvangen wij bij voorkeur digitaal van u retour. Het e-mail adres dat u hiervoor kunt gebruiken is s.langeslag@wijchen.nl

  Ook moet uw voordracht minimaal twee ondersteunende brieven bevatten. Het voorstelformulier en de bijlagen kunt u afgeven bij de gemeente of versturen naar:

  Huis van de gemeente
  t.a.v.: Sandra Langeslag, Kabinetszaken
  Postbus 9000
  6600 HA  WIJCHEN

 • Hoe lang duurt het?

  Wanneer u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, moet u rekening houden met de tijd die gemoeid is met het nemen van de uiteindelijke beslissing door de betrokken minister.
  Voordat het zover is, moet uw aanvraag namelijk de standaardprocedure van in totaal zeven stappen doorlopen:

  1. Voorstel
  2. Advies burgemeester
  3. Advies commissaris van de Koning
  4. Advies Kapittel voor de Civiele Orden
  5. Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door minister 'die het aangaat'
  6. Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning
  7. Uitreiking

  Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

 • Extra informatie

  Lintje, Koninklijke onderscheiding

  Koninklijke onderscheidingen worden onder andere uitgereikt tijdens de traditionele Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. Koning Willem-Alexander. De lintjesregen is de laatste werkdag voor Koningsdag (27 april). Op deze dag reikt de burgemeester in principe alle lintjes uit. In speciale gevallen reikt de burgemeester een onderscheiding uit bij een Bijzondere Gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of jubileum.

  Termijn indienen voorstel

  Uw voorstel wordt door ons verder uitgewerkt, en voorzien van een adviesbrief, doorgestuurd naar de Commissaris van de Koning. Hierbij moeten we ons houden aan de voorgeschreven inzendtermijnen.

  Datum uitreiking

  Uiterste inzenddatum

  Lintjesregen vrijdag 26 april 2019

  1 juni 2018

  Lintjesregen vrijdag 24 april 2020

  1 juni 2019

  Bijzondere Gelegenheid

  Zes maanden voor de gewenste uitreikdatum

 • Tips

  Er zijn verschillende Koninklijke onderscheidingen. Dit zijn de bekendste:

  • De Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste onderscheiding voor dapperheid. Sinds 1940 kunnen militairen en burgers lid zijn van de Militaire Willems-Orde.
  • De Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is voor personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor personen die iets buitengewoon bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
 • Contact

  Wilt u over een mogelijk voorstel eerst van gedachten wisselen of gewoon nadere informatie ontvangen over de procedure om te komen tot de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Sandra Langeslag via telefoonnummer 088 432 71 10. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten van uw kandidaat inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen.