Pagina opties

Groter

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Samenvatting

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

  Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

  U mag uw kind normaliter niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. U kunt hiervoor wel een verlofaanvraag indienen, als u door uw beroep of dat van uw partner niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt.

  Om verlof aan te kunnen vragen, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van u of uw partner;
  • het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie;
  • uw kind heeft in het betreffende schooljaar niet al eerder verlof gekregen voor een vakantie buiten de schoolvakanties.

  Een aanvraag voor verlof dient u in bij de directeur van de school.

  Als u verlof aanvraagt voor maximaal 10 schooldagen dan beslist de directeur erover. Bij een aanvraag van meer dan 10 schooldagen, moet de directeur de aanvraag voorleggen aan de leerplichtambtenaar, die erover beslist.

 • Wat moet ik doen?

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
  • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
  • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
  • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.
 • Wat heb ik nodig?

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

 • Extra informatie

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

  • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

  Vrijstelling van schoolbezoek 

  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een uitvaart.
 • Contact

  Vragen? Dan kunt u contact opnemen met leerplicht@drutenwijchen.nl of bellen met 088 432 70 00 en vragen naar de leerplichtambtenaar.