Pagina opties

Groter
A A

Planbeoordeling ruimtelijke initiatieven, intakeverzoek

 • Samenvatting

  Uit een eerste bestemmingsplantoets kan blijken dat uw plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat betekent echter niet dat wij op voorhand niet mee willen werken aan uw plan. Het college kan overwegen door middel van een buitenplanse afwijking of een bestemmingsplanwijziging toch uitvoering te geven aan uw plan.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een digitaal verzoek indienen om uw plan (initiatief) te laten beoordelen. Wij vragen u daarvoor het gemeentelijk intakeformulier te gebruiken.

  U kunt dit formulier met eventuele bijlagen mailen naar intake@drutenwijchen.nl

 • Wat kost het?

  Legeskosten

  Voor het in behandeling nemen van een initiatief worden leges in rekening gebracht.
  De leges zijn voor 2018  € 159,50. Zie ook de Legesverordening  (vul uw postcode en de zoekterm leges in).

 • Extra informatie

  Om dit te beoordelen kunt u een intakeverzoek indienen. Uw plan wordt dan beoordeeld door het intaketeam, indien nodig breed ambtelijk getoetst en vervolgens voorgelegd aan het college. Na afloop weet u of het college in principe bereid is mee te werken aan uw plan en welke belemmeringen of knelpunten er mogelijk spelen. Met het advies van het intaketeam in de hand kunt u vervolgens uw plan verder uitwerken en een formele aanvraag indienen.

  Woningbouw van maximaal 4 woningen

  Gaat uw plan over het bouwen van één tot maximaal 4 woningen? Dan zien wij dit als een kleinschalig woningbouwinitiatief. In de periode 2015 – 2025 is er ruimte voor ongeveer 80 woningen binnen deze categorie. Dit betekent dat wij niet alle woningbouwinitiatieven kunnen toewijzen. Wij verlenen medewerking aan de plannen met de meeste kwaliteit. Daarom toetsen wij deze initiatieven twee maal per jaar: rond 1 maart en 1 september. In de folder 'kleinschalige woningbouwinitiatieven' leest u informatie over het toetsingssysteem en de toetsingscriteria.

 • Schriftelijk aanvragen

  U kunt een digitaal verzoek indienen om uw plan (initiatief) te laten beoordelen. Wij vragen u daarvoor het gemeentelijk intakeformulier te gebruiken

 • Contact

  Hebt u vragen over uw initiatief? Neemt u dan contact op met het intaketeam via telefoonnummer 024 751 71 11. U kunt ook een e-mail sturen naar intake@drutenwijchen.nl.