Pagina opties

Groter

Planschade

 • Samenvatting

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

  • waarom u een tegemoetkoming vraagt
  • hoeveel tegemoetkoming u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

  Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van het verzoek is een recht (drempelbedrag) verschuldigd van € 300,-.
  Dit wordt terugbetaald bij een toewijzing.

 • Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.
 • Extra informatie

  Schade kan op 2 manieren ontstaan

  1. Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  2. Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Vergoeding voor de schade

  U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat doorgaans lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat in de regel lager is dat 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

 • Schriftelijk aanvragen

  Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade moet u dit formulier invullen en opsturen.

 • Contact

  De consulenten van de afdeling Ruimte en Leefomgeving zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 432 70 00.

  U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.